Přejít na hlavní obsah

Prezident Masaryk neměl rád prázdné řeči

Na dnešní den připadá 172. výročí narození Tomáše Garrigue Masaryka, prvního československého prezidenta. Masarykova univerzita si tohoto významného státníka, který se zasadil o její vznik, připomněla již minulý týden v rámci akce Masarykovy dny. 

Masarykova univerzita uctila památku a 172. výročí narození T. G. Masaryka položením věnce k jeho soše.

Třetí ročník Masarykových dnů se věnoval vztahu Masaryka ke vzdělání. Tímto tématem se v rozhovoru s Jiřím Hanušem, prorektorem pro personální a akademické záležitosti Masarykovy univerzity, zabýval především proděkan pro výzkum a akademické záležitosti Pedagogické fakulty MU Tomáš Janík. Vyzdvihl přitom knihu s názvem O škole a vzdělání, v níž se Masaryk věnoval i přednášení na univerzitě. „Masaryk neměl rád planý rétorismus, kterému chyběl obsah. V jeho době bylo dominantní takové vzdělání, které má hodnotu samo o sobě. Ne vzdělání vázané na konkrétní účel,“ připomněl Janík.

Zmínil také odvážný postoj Masaryka k otázce postavení profesorů na vysokých školách. Popsal situaci, kdy měl Masaryk před sebou kariéru prozatímního mimořádného profesora na univerzitě v Praze a dostal se do prostředí ovládaného zavedenými profesory. Masaryk, kterého Janík označil za vzor intelektuála ve veřejném prostoru, tehdy profesorům vytýkal značnou dogmatičnost a malou otevřenost pro kritické názory a dotazy studentů.

Tomáš Janík dále uvedl, že i v dnešní době by se na pedagogické fakultě hodil jakýsi prototyp Masaryka. „Šlo by o člověka, který by dobře znal specifika školských systémů, protože pedagogika, podobně jako třeba právo, jsou oblasti, které jsou kulturně podmíněné a historicky dané. Pro nás na fakultě je tohle velmi důležité.“ 

O Masarykovi hovořil také historik, filozof a publicista Petr Hlaváček, který v současné době působí mimo jiné na Univerzitě Karlově. Jeho osobnost nepomněl zmínit i ve vztahu k současné ruské invazi na Ukrajinu. „Masaryk by na dění na Ukrajině byl dobře připraven. Studoval ruské myšlení a moc dobře věděl, co patří k negativním ruským tradicím,“ uvedl na Masarykových dnech Hlaváček.

Hlavní novinky