Přejít na hlavní obsah

MU se připojila k Evropské síti pro akademickou etiku

Misí European Network for Academic Integrity je podporovat univerzity na poli akademické etiky. Nově se k tomuto sdružení přidává i MU, která se tím jednoznačně hlásí k závazku vůči hodnotám akademické etiky.

Masarykova univerzita.

Úcta k zásadám akademické etiky je mezi hodnotami, které Masarykova univerzita vyznává. Základní hodnoty akademické etiky, jako poctivost, důvěra, férovost, respekt, zodpovědnost a odvaha jsou přímo či nepřímo zmíněny ve strategickém plánu univerzity. 

Masarykova univerzita stála v čele centralizovaných rozvojových projektů MŠMT, které se v letech 2020 a 2021 snažily kultivovat akademické prostředí v České republice. V roce 2020 se projekt týkal prevence plagiátorství, v roce 2021 pak etiky v online vzdělávání. V rámci obou projektů probíhaly vzdělávací webináře. Mezi konkrétní výstupy těchto projektů patří příručky o plagiátorství, doporučení k předcházení prací psaných na zakázku, nebo manuál pro využívání netextových zdrojů ve studentských pracích.

Protože problémy, které se české univerzity snažily řešit, se příliš neliší od problémů, které řeší jiné evropské univerzity, je zbytečné pokoušet se znovu o vynalezení kola a dává smysl inspirovat se postupy, které fungují jinde, a vzájemně sdílet zkušenosti. Přesně s tímto cílem bylo v roce 2017 založeno sdružení European Network for Academic Integrity (ENAI), jehož členy je dnes 37 institucí z celé Evropy. Většinou se jedná o univerzity, ale patří k nim i irská agentura pro zajišťování kvality vysokého školství Quality Qualifications Ireland nebo Slovenská akreditačná agentura pre vysoké školstvo.

ENAI organizuje konference o akademické etice, vzdělávací akce a webináře s tematikou akademické etiky. Poskytuje databázi vzdělávacích materiálů pro studenty i vyučující, guidelines v oblasti akademické etiky, slovníček pojmůsebehodnotící testy. Rozesílá pravidelný newsletter a zveřejňuje novinky na webových stránkách, FacebookuTwitteru.

Aktivity ENAI probíhají ve čtrnácti pracovních skupinách, které se věnují konkrétním tématům. Všechny pracovní skupiny jsou otevřené dalším zájemcům, kteří se chtějí uvedeným tématům věnovat. Zástupcem MU v ENAI je Tomáš Foltýnek z fakulty informatiky, který je zároveň předsedou sdružení.

Zapojení MU do ENAI uvítala i předsedkyně Etické komise pro výzkum MU Renata Veselská. „Aktivity European Network for Academic Integrity sleduji už delší dobu a jsem velmi ráda, že se Masarykova univerzita k tomuto sdružení připojila. Propojení se zahraničními kolegy, kteří se v oblasti akademické etiky pohybují a řeší obdobné problémy, nám umožní se vzájemně inspirovat a vylepšovat interní procesy. Navíc akademická integrita se v mnoha aspektech prolíná s vědeckou integritou. Chce-li MU udržovat evropské standardy kvality výzkumu a vzdělávání, musí to zahrnovat i standardy v oblasti etiky výzkumu, stejně jako úsilí o kultivaci integrity vědecké i akademické,“ uvedla Veselská. 

Je jasné, že členství MU v ENAI samo o sobě nezabrání plagiátorství nebo jiným porušením zásad akademické etiky. Podpora, kterou ENAI svým členům poskytuje, však umožní prohřeškům v této oblasti předcházet a pomůže na MU vytvářet prostředí, které klade důraz na kvalitní a poctivou práci.

Hlavní novinky