Přejít na hlavní obsah

Petr Štourač: Vize SIMU se nejen naplnila, ale i zhmotnila

Do rodiny špičkových projektů Masarykovy univerzity patří Simulační centrum Lékařské fakulty MU.  Budoucí lékaři a zdravotničtí pracovníci v něm trénují běžné postupy i krizové situace.

Přednosta Ústavu simulační medicíny Petr Štourač

V Evropě unikátní projekt proměnil před dvěma lety východní konec bohunického kampusu. Vyrostla tam pětipatrová budova, v níž se skrývá celá simulační nemocnice. Téměř miliardová investice znamenala zásadní zapojení simulačních metod do vzdělávání budoucích lékařů, zubařů i dalších pracovníků zdravotnických profesí.

SIMU je postaveno na spolupráci. Akademické, technické i provozní potřeby zajišťují týmy dvou pracovišť lékařské fakulty. Tyto týmy stojí za inovativní výukou, navzájem se doplňují a vytváří jedno z nejširších a nejlépe proškolených seskupení odborníků ve svém oboru.

Jedním z těch, kteří stáli u SIMU od začátku a měli odvahu posunout vizi výuky medicíny do nového tisíciletí, je přednosta Ústavu simulační medicíny a proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství Lékařské fakulty MU Petr Štourač. Před dnešním slavnostním představením projektu poskytl Magazínu M rozhovor.

Co ukázaly čtyři výukové semestry SIMU?
Že je koncept SIMU smysluplný a byl dobře připravený. Důležité bylo, že nebyl zpožděný, a proto jsme dokázali výuku pro zvolenou cílovou skupinu – studenty lékařské fakulty - zahájit v termínu. Nakonec se ukázalo, že jsme byli tak dobře připraveni, že výukou v centru mohlo projít daleko víc studentů, než jsme předpokládali. A to jsme v projektu byli velice ambiciózní.

Kolik studentů tedy prošlo výukovým centrem?
Aktuálně již přes pět tisíc unikátních studentů, tedy těch kteří se na půdě SIMU učili v hlavních studijních programech – všeobecné lékařství a stomatologie. Ale protože lékařská fakulta představuje a vzdělává také další zdravotnické obory, mohli výuku v SIMU absolvovat také studenti oborů jako je porodní asistence nebo zdravotnický záchranář. A první pomoc jsme učili i pro studenty farmaceutické fakulty.  

Máte občas přesah i do jiných oborů, nebo SIMU slouží jen potřebám lékařské fakulty?
Často nás jiné organizace s žádostmi o výuku v SIMU oslovují, ale držíme se toho, že dominantní činností SIMU musí být výuka pro studijní programy všeobecné lékařství a stomatologie. Tak je to správně i v souladu s dotací. Přesto tam, kde nám to dává smysl, jsme schopni uspořádat další kurzy, ale vždy se tato činnost týká zdravotnického vzdělávání.

Co je největším přínosem SIMU, co ukázala praxe ve výuce?
Že student zmíněných hlavních studijních programů garantovaně ví, co se v průběhu jednotlivých ročníků bude učit, garantovaně se to učí a na konci se jeho průchod studiem objektivně zhodnotí. To je ten obrovský přínos. Dalším přínosem je implementace všech typů simulačních metod. Takto komplexně nemají zařazeny simulační techniky do výuky nikde na lékařské fakultě na světě.

Vy jste samozřejmě při plánování a stavbě centra věděl, že SIMU bude špičkové pracoviště, že posune výuku dál. Je tomu tak a máte ze SIMU dobrý pocit stále?
Řekl bych, že ze SIMU mám dokonce lepší pocit, než na začátku. Samozřejmě, že jsme měli vizi, ale jako projektový manažer jsem také věděl, kolika úskalími na cestě ke zhmotnění této vize musíme projít. První dva roky ukázaly, že vize se nejen naplnila, ale i zhmotnila, takže ten dobrý pocit se násobí.

Je nějaká možnost posouvat SIMU dál?
Určitě v mnoha oblastech. Jeden z největších úkolů, které nás čekají, je posun do vědy a výzkumu. K tomu nám pomůže nově akreditovaný doktorský program Simulace v medicíně. Jsme vlastně teprve na konci projektu, čeká nás jeho dokončení a také implementace některých naplánovaných aktivit v pokročilejší fázi projektu, které budeme realizovat v následujících akademických letech. Jsou to implementace do pediatrie nebo výuka neurochirurgie a ortopedie. V každém případě je SIMU už nyní propsáno do všech ročníků lékařské fakulty - samozřejmě s výjimkou toho šestého, který pro mediky představuje praxi v nemocnici.

Potýkali jste se v průběhu těch čtyř výukových semestrů s nějakými technickými problémy?
V tak velkém projektu jako je SIMU tomu neříkáme problémy, ale výzvy. Díky unikátnímu týmu techniků se nám podařilo všechny nesrovnalosti řešit správně. To, že se v nejvíc vybaveném simulačním centru v Evropě něco pokazí, je každodenní rutina. Důležité je, že jsme na to připraveni, umíme to efektivně řešit a nemá to vliv na výuku.

 

Vybudování simulačního centra je dominantní částí projektu Strategické investice MU do vzdělávání SIMU+ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

OP VVV

Hlavní novinky