Přejít na hlavní obsah

Rostoucí ceny energií výuku na MU zatím neovlivní

Masarykova univerzita v současné době čelí extrémnímu nárůstu cen energií, stejně jako další české vysoké školy a celá společnost. Na přechod do online výuky se ale nechystá a nový akademický rok zahájí 12. září ve standardní prezenční formě.

„Rád bych uvedl na pravou míru některé mediální informace, které se tu a tam objevují, zjevně bez hlubší znalosti a kontextu probíhající interní diskuze. Naší jednoznačnou prioritou je udržet klasickou prezenční výuku tak, jak jsme zvyklí, v co největším rozsahu a v termínech, ve kterých je plánována,“ uvedl před začátkem akademického roku rektor MU Martin Bareš. Znovuzavedení online výuky podle něj není na pořadu dne a došlo by k němu pouze v krajním případě. „Pokud by bylo úplně nejhůř, jsme v mnoha aspektech schopni přejít do online režimu fungování univerzity. Díky covidu jsme v této oblasti již mnohem zkušenější a víme, že tyto věci dokážeme zvládat, a navíc jsme na takovou možnost technicky velmi dobře připraveni. Rád bych však zdůraznil, že se stále jedná pouze o interní úvahy ohledně případného krizového scénáře,“ dodal Bareš.

Strmě rostoucí ceny energií samozřejmě nutí vedení univerzity diskutovat o různých formách úsporných opatření a efektivnějšího provozu MU. Mezi zvažovanými interními návrhy na budoucí úsporná opatření patří například snižování teploty v místnostech či doporučený homeoffice pro zaměstnance v určitých dnech. „Nechci předjímat, jaká konkrétní opatření nakonec budou uvedena v život, protože jsme prozatím ve stádiu úvah a monitorování praktických možností energetické regulace, které musí být zasazeny do právního rámce. Už nyní však víme, že i kdybychom zavedli skutečně zásadní úsporná opatření, ušetříme pouze mezi 10–15 %, což v případě tak exponenciálně stoupajících cen elektřiny a plynu není všespásné,“ vysvětlil Martin Bareš.

Případné úpravy některých forem výuky by se týkaly jen pozdních zimních měsíců a uvažovalo by se o nich jen v případě, že by vysoké školy nedostaly žádnou podporu od státu, nebo kdyby nastal zásadní nedostatek energií. „České vysoké školství si uvědomuje, že po dvouleté hybridní výuce zapříčiněné epidemií koronaviru je pro studenty důležité, aby výuka probíhala kontaktně a nekomplikovaně,“ zdůraznil Martin Bareš, který je zároveň předsedou České konference rektorů (ČKR).

Tuzemské vysoké školy budou nyní finance, kterými pokryjí nárůst cen energií, čerpat ze svých úspor. Současné odhady přitom hovoří o nárůstu nákladů za energie, v součtu za všechny tyto školy, v řádu minimálně pěti miliard korun. Martin Bareš proto z pozice předsedy ČKR intenzivně jedná s ministry a předsedou vlády o možných formách státní podpory pro všechny univerzity a vysoké školy.

Hlavní novinky