Přejít na hlavní obsah

Farmaceutická fakulta hostila mezinárodní konferenci SAL

První zářijový týden se na Farmaceutické fakultě MU nesl ve znamení předávání a sdílení odborných poznatků. Konala se tam vědecké konference Syntéza a analýza léčiv SAL 2022. 

Na snímku Jacek Duleba z Polska (vlevo) a Peter Mikúš z Univerzity Komenského v Bratislavě

Do Brna zavítaly vědecké kapacity z Německa, Velké Británie, Belgie nebo USA. Protože se konference SAL už několik let pyšní hojnou mezinárodní účastí, prezentují se na ní přednášky od roku 2015 pouze v angličtině. Kromě vzájemné inspirace a přenosu vědeckých poznatků je pro farmaceutickou fakultu důležitý také rozvoj mezinárodní spolupráce s dalšími univerzitami.

Konference se dotkla řady témat, která hýbou světem farmacie několik let. Zazněly například zajímavé hypotézy o využití enzymu, který se využívá k léčbě rakoviny od doktora Marka Olsena z Midwestern University v Illinois nebo přednáška o farmaceutickém zásahu při asistované reprodukci doktorky Zuzany Holubcové z pořádající Masarykovy univerzity. Mezi nejzajímavější příspěvky pak patřila přednáška docenta Jansena-Van Vuurena z University of Ljubljana o zelené chemii, která minimalizuje tvorbu a využití nebezpečných či škodlivých látek.

Konference SAL 2022 zaujala také odborná média, jako byl například vědecký časopis Separation, který u příležitosti konference vydal speciální číslo. „Konference SAL 2022 měla veliký úspěch, proto bych ráda poděkovala všem, kteří se na této akci podíleli,“ uvedla docentka Radka Opatřilová, přednostka Ústavu chemických léčiv farmaceutické fakulty, který celou konferenci v Brně organizoval.

Program konference byl členěn do jednotlivých bloků, kde přednášeli i studenti doktorského, případně magisterského studijního programu. „Snažíme se dát na konferenci prostor také mladým akademikům, aby získali zkušenosti s přednášením na velkých akcích. Letos tu například vystoupila mladá talentovaná vědkyně z Bratislavy Dominika Nádaská, která je studentkou teprve magisterského studijního programu farmacie,“ vysvětlila Tereza Padrtová, odborná asistentka z Ústavu chemických léčiv.

V organizaci konference se pravidelně střídají farmaceutické fakulty v Brně, Hradci Králové a Bratislavě. „U zrodu konference v roce 1971 stál pan profesor Jozef Čižmárik, který se neodmyslitelně zapsal do dějin farmaceutické chemie a chemometrie. Jejím dlouholetým hostem pak byl také doktor Miroslav Protiva, který věnoval farmaceutické fakultě v Brně mnoho odborných publikací a je po něm pojmenována i místní knihovna,“ dodala Radka Opatřilová.

Hlavní novinky