Přejít na hlavní obsah

Konference ICRI 2022 se otevírá také veřejnosti

Do jihomoravské metropole se tento týden sjíždí na 450 nejvlivnějších osobností ze světa vědy a výzkumu. Jejich cílem je jedna z největších akcí českého předsednictví v Radě Evropské unie, Mezinárodní konference o výzkumných infrastrukturách neboli ICRI 2022. 

Po červencové Mendelově genetické konferenci, která patřila k vrcholům letošních oslav dvoustého výročí narození otce genetiky, je Masarykova univerzita připravena přivítat tento týden další delegace předních zástupců světové vědy a výzkumu. Na Mezinárodní konferenci o výzkumných infrastrukturách – ICRI 2022, se jich sjede z celého světa na čtyři sta padesát, což z ní činí jednu z největších akcí půlročního období, kdy Česká republika předsedá Radě Evropské unie. Jedním z nich je také přední australský ekolog a matematik Hugh Possingham, který se zapojí do tzv. Citizen programu, díky němuž se konference ve své více než dvacetileté historii vůbec poprvé otevírá také nejširší veřejnosti.

Zatímco samotná ICRI 2022 proběhne od středy 19. října do pátku 21. října, Citizen programme startuje už v pondělí, aby v podvečer každého dne v týdnu představil přední světové odborníky a jejich práci netradičně, v neformálním prostředí. Ať už jde o úterní program chystaný ve spolupráci s VIDA! science centrem, čtvrteční na Hvězdárně a planetáriu Brno anebo liché dny v režii Science Party Brno, která zve do koktejlového baru 4pokoje.

V pondělí tam bude o hledání Higgsova bosonu v CERNu hovořit fyzik Vojtěch Pleskot. „Blízkovýchodní CERN“ neboli jordánský synchrotron SESAME pak bude reprezentovat egyptská vědkyně Gihan Kamel, která před pár lety zaujala svou přednáškou na téma vědecké diplomacie na renomované platformě TEDx Talks. Ve středu o zachraňování životního prostředí s pomocí dat pohovoří Hugh Possingham, spoluautor dnes už celosvětově rozšířeného softwaru k plánování chráněných přírodních oblastí Marxan.

Přední australský ekolog a matematik Hugh Possingham

„Marxan už byl využit k navržení asi poloviny systémů chráněných oblastí na celém světě. Od Velkého bariérového útesu, přes území v jižní Africe a Amazonii až po Karpaty,“ říká Possingham a coby biolog – matematik, zakládající si na interdisciplinaritě, přidává k dalším svým aktivitám i statistiky. Konkrétně k tzv. Brigalow deklaraci, jejímž je spoluautorem, a díky níž se v Austrálii podařilo zastavit odlesňování půdy a tím snížit emise skleníkových plynů do té míry, že země mohla vyhovět kvótám Kjótského protokolu. „Tahle deklarace zachránila dva miliony hektarů lesů a lesních porostů. A s nimi na čtyřicet milionů ptáků.“

Possingham je také nadšeným ornitologem, k propojení dvou pro někoho možná nesourodých zájmů u něho došlo už v útlém věku. „Chodili jsme s tátou do přírody pozorovat ptáky a zaujala mě tehdy kniha o chování ptačích komunit. Její autor, Martin Cody, jejich chování chápal skrze matematiku,“ vzpomíná dnes šedesátiletý profesor. „Jak se různé vědní obory vyvíjejí, stávají se více matematickými. Vědci musí pro své systémy tvořit modely a myslím, že i všichni biologové, jakkoliv matematiku nemusí mít v oblibě, její přínos čím dál tím víc oceňují. A ekologie je ze všech přírodních věd možná ta vůbec nejmatematičtější.“

Klíčové však také je, aby vědci uměli s daty správně pracovat. I o tom bude Possinghamova středeční přednáška ve 4pokojích nazvaná How can data solve environmental problems – Jak mohou data vyřešit environmentální problémy. „Jsme dnes svědky enormního tempa vymírání živočišných druhů, které navíc, jak se zdá, nezpomaluje. Zejména mimo Evropu a Severní Ameriku je tak nesmírně důležité investovat do obnovy biodiverzity,“ říká Possingham. „Když se mě někdo ptá, kolik dat potřebujeme k vyřešení problémů s životním prostředím, říkávám, že často jich máme víc než dost, s čímž někteří kolegové nemusejí souhlasit. Otázkou je, zda je umíme správně využívat a zda umíme vědu správně komunikovat směrem k veřejnosti i k politikům. Ale i o tom bude moje přednáška, tak přijďte!“

Podrobné informace k Citizen programu konference ICRI 2022: 

VIDA! After Dark: Light It Up!: VIDA! science centrum, Křížkovského 554/12
Úterý 18. 10. 19:00 

Ti, kdož hýbou hvězdami a vesmírem: Hvězdárna a planetárium Brno, Kraví Hora 2
Čtvrtek 20. 10. 19:00 

Science Afternoon Party: 4pokoje: Cocktail bar & bistro, Vachova 6
Pondělí 17. 10. 18:00Středa 19. 10. 19:00Pátek 21. 10. 18:00 

Hlavní novinky