Přejít na hlavní obsah

MU představila účastníkům konference ICRI biobanku CELSPAC

Biobanka CELSPAC shromažďuje, zpracovává a skladuje biologický materiál pro základní vědecký výzkum a ověřování nových diagnostických metod. Unikátní podzemní laboratoře se nachází v bohunickém kampusu. 

Slavnostní představení Biobanky CELSPAC

Za ukázkový příklad fungující výzkumné infrastruktury, využívající synergický efekt označili projekt ministr školství Vladimír Balaš i ředitelka Evropského výzkumného prostoru a inovací Anna Panagopoulou. Prohlídka biobanky, která je v provozu od roku 2020, ale její slavnostní otevření bylo kvůli koronavirové pandemii opakovaně odloženo, byla ve středu večer součástí programu účastníků mezinárodní konference ICRI 2022.

Ministr Vladimír Balaš označil vybudování biobanky za úžasný úspěch. „V Brně se skloubí vědecké nápady a vize s pílí místních vysoce kvalifikovaných vědců, a vznikají projekty s mezinárodním přesahem. Biobanka CELSPAC je dalším z nich,“ řekl ministr. 

Otevření biobanky se zúčastnil také ministr školství Vladimír Balaš.

Anna Panagopoulou ve svém projevu zmínila propojení města a univerzity. „Brno vždy uvádím jako ukázkový příklad místa, kde skvěle funguje spolupráce univerzity, její výzkumné infrastruktury a propojení s průmyslovým sektorem, což přitahuje mladé lidi,“ uvedla. Podle ní právě tento model naplňuje cíle Evropské komise v oblasti finanční podpory z fondů EU.      

Rektor Martin Bareš při slavnostním představení biobanky vyzdvihl fakt, že díky vědeckým projektům s mezinárodním přesahem se Masarykově univerzitě daří propojovat další světové univerzity, vědce, politiky i komunity. „Základy toho, co vidíme dnes byly výzkumem položeny už před téměř čtyřiceti lety. Nic z toho by ale nebylo možné, kdybychom nebyli součástí demokratické a svobodné Evropy, a to je třeba každý den připomínat našim dětem a celé společnosti,“ zdůraznil rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš a připomenul také úspěchy MU na světovém žebříčku univerzit. 

Podle Jany Klánové, ředitelky Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (Recetox) na Přírodovědecké fakultě MU, patří velký dík také obyvatelům Brna a přilehlých regionů. „Máme skvělé občany, kteří jsou ochotni zapojit se do populačních studií a spolupracovat s vědci již více než 30 let. Tuto spolupráci chceme posílit a také proto, jsme vybudovali biobanku,“ dodala Klánová.

Slavnostní představení biobanky a úvodní proslovy hostů

Zázemím zařízení provedl po slavnostním představení, které se uskutečnilo v prostorách kavárny Lávka, koordinátor biobanky Pavel Piler a koordinátorka CELSPAC studií Lenka Andrýsková. 

Biobanka je výzkumná infrastruktura, která primárně zpracovává a systematicky uchovává biologický z populačních studií CELSPAC, jež poskytují objektivní informace nezbytné pro posouzení vztahu mezi expozicí a jejími následky materiál. Uskladněný biologický materiál je určen pro základní vědecký výzkum a k ověřování nových diagnostických metod. Ze vzorků a dat můžou odborníci z Recetoxu zjistit dopady chemických látek na zdraví lidí, ale i vliv psychického stresu nebo životního stylu.

Biobanka CELSPAC v areálu univerzitního kampusu

Stavba Biobanky pro uchovávání environmentálních i lidských vzorků v podzemí mezi pavilony Recetoxu a Inbitu v severní části kampusu byla dokončena v roce 2020 a byla financována z evropského Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání. Zařízení využívá laboratorní informační systém, který byl vyvinut ve spolupráci s českým národním uzlem sítě evropské infrastruktury biobank (BBMRI).

Vybudování infrastruktury navázalo na dlouhodobou studii těhotenství a dětství Elspac, ve které vědci sledovali tisíce dětí z Brněnska a Znojemska narozených v roce 1991. V této populační studii jsou data o zdraví sledovaných dětí, ale i socioekonomická data o situaci rodin a řada dalších údajů.

Hlavní novinky