Přejít na hlavní obsah

MU otevřela přijímací řízení. Test studijních předpokladů má více termínů

Od dnešního dne až do 28. února 2023 je možné podávat přihlášky do bakalářského a dlouhého magisterského studia na Masarykovu univerzitu.

Deset fakult, přes 150 studijních programů, 30 500 studentů a přes 7 000 absolventů ročně. Masarykova univerzita v kampani přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 připomíná, že „otevírá možnosti“. Studium si každý ze studentů může zvolit podle svých preferencí, vše nezbytné týkající se administrativy studia vyřídí online.

Také přihláška se na Masarykovu univerzitu podává pouze elektronicky – od 1. listopadu 2022 do 28. února 2023, uchazeč se na takzvanou e-přihlášku dostane z profilu každého studijního programu nebo přímo prostřednictvím webu a stránky pro uchazeče o studium.

Podmínkou pro přijetí do většiny studijních programů je Test studijních předpokladů neboli TSP. Jde o test, který si univerzita sama připravuje, a je přijímací zkouškou pro uchazeče hlásící se na všechny fakulty MU kromě lékařské fakulty, farmaceutické fakulty a fakulty sportovních studií. Na zmíněných fakultách musí uchazeči podstoupit na místo TSP oborové testy nebo praktickou zkoušku. Na fakultě sociálních studií je možné si vybrat, zda uchazeč bude absolvovat TSP organizovaný MU, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. U obou variant je však nutné absolvovat ještě test ze Základů společenských věd (ZSV) u společnosti Scio.

Co je však novinkou v letošním přijímacím řízení, je termín TSP. Nebude jednotný, jak tomu bylo dříve, ale nově si uchazeč zvolí jedno město a datum v období od ledna do dubna 2023 dle svojí preference v rámci nabízených termínů. Test se také bude vyplňovat v elektronické podobě prezenčně, nikoli online z domova. Místo archu papíru tak uchazeč dostane do ruky tablet.

Přečtete si, proč zvolit MU: 10+1 míst, kvůli kterým stojí za to jít na MUNI 

Hlavní novinky