Přejít na hlavní obsah

Hodina pravdy na filozofické fakultě. Aulu zaplnili studenti i akademici

Filozofická fakulta MU se připojila k celorepublikové akci Hodina pravdy a svolala debatní shromáždění o postavení a ohodnocení humanitních oborů.

Debatní shromáždění na Filozofické fakultě MU.

V úterý 28. března, na Den učitelů, se v aule Filozofické fakulty Masarykovy univerzity uskutečnilo debatní shromáždění, kterým se Akademický senát FF MU připojil k celostátním protestům vysokých škol požadujícím důstojné podmínky pro univerzitní výuku humanitních a společenských věd. Vedle vystoupení vedoucího ústavu archeologie a muzeologie Jiřího Macháčka o smyslu humanitních věd byly na programu diskuzní příspěvky sdílející konkrétní případy podhodnocení akademiček a akademiků humanitních oborů. Zaznívaly i názory, že univerzitní klima je poznamenáno grantovou politikou a podporou přírodních věd. Studenti se zase zajímali, jaké bude jejich budoucí uplatnění jako humanitních vědců. 

Ve zcela zaplněné aule zaznělo poděkování za účast na informační a protestní akci v Olomouci, kam odjel předseda akademického senátu Václav Štěpánek, a upozornění na vyjádření, které děkanka fakulty Irena Radová poskytla v ranním rozhlasovém rozhovoru, kde zmínila metodiku financování fakulty v kontextu financování celé univerzity.

Debatní shromáždění na Filozofické fakultě MU.

Na neudržitelnost situace a dlouhodobé podfinancování humanitních a společenských věd v České republice v posledních měsících opakovaně upozorňují akademické senáty i Asociace děkanů filozofických fakult prostřednictvím celorepublikové iniciativy Hodina pravdy. Podle organizátorů jde o snahu napravit nedůstojné postavení učitelů základních a středních škol, při níž se však na vysokoškolské učitele poněkud zapomnělo, a hrozí proto reálný odliv kvalitních pedagogů z vysokých škol.

„Filozofická fakulta MU se rozhodla připojit k celostátním protestům vysláním delegace akademického senátu do Olomouce, která je hlavním bodem akcí na Moravě, a uspořádáním vlastního debatní shromáždění s cílem poukázat na problematické ohodnocení akademiček a akademiků,“ komentoval dění koordinátor akce a místopředseda Akademického senátu Filozofické fakulty MU Stanislav Bárta s tím, že debaty o možném řešení situace jsou pro humanitní obory důležité.

Hlavní novinky