Přejít na hlavní obsah

Visegrádská spolupráce farmaceutických fakult pokračuje

Sdílet různé pohledy a přístupy v rámci vědecké práce a odborného vzdělávání a navázat pevné vazby pro přeshraniční vědeckou práci: Farmaceutická fakulta MU se zapojila do projektu, v němž spolupracuje s partnerskými institucemi v Polsku a na Slovensku.

Do projektu se zapojili studenti i výzkumníci tří farmaceutických fakult.

Na předchozí bloky pětidenních stáží pro vyučující i studenty, které postupně s finanční podporou Mezinárodního visegrádského fondu hostily jednotlivé fakulty (FaF MU, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě a Farmaceutická fakulta Lékařské univerzity – Uniwersytet Medyczny w Lublinie) naváže v pátek 14. dubna online vzdělávací workshop. 

„Většina odborného programu u nás se odehrávala přímo na Ústavu chemických léčiv FaF MU, kde si účastníci vyzkoušeli vlastní laboratorní práci při řešení praktických úkolů, např. syntetizovat léčivo paracetamol. Připravované léčivé látky si pak mohli otestovat k potvrzení jejich struktury, čistoty a obsahu,“ popisuje Radka Opatřilová ze zmíněného ústavu. „Na závěr naši akademici hostům představili postupy a metody biologického hodnocení potenciálních léčiv v laboratořích Ústavu farmakologie a toxikologie, kde si účastníci mohli také sami vyzkoušet hodnocení toxicity a viděli praktické ukázky účinku léčiv na animálním modelu,“ přibližuje dále praktické zaměření stáže z loňského května.

Na každé z fakult se účastníci věnovali praktické činnosti kolem vývoje a testování léčiv.

V Bratislavě se účastníci projektu loni v září věnovali například in-vitro experimentům a možnostem molekulového modelování při designu nových léčiv. Polská část letos v březnu se zaměřila na biologické testování aktivních látek na zvířecích modelech. „Sled probíhajících workshopů na jednotlivých pracovištích byl naplánován tak, aby simuloval skutečnou cestu vývoje léčiva v praxi,“ uvádí k tomu Radka Opatřilová. Dodává, že FaF a její ústavy chemických léčiv a farmakologie a toxikologie se osvětě kolem vývoje léků věnují i směrem k široké veřejnosti, a to formou přednášek i prakticky zaměřených workshopů.

„Kontakty, možnosti využití přístrojového zázemí jednotlivých fakult a jejich know-how v oblasti vývoje léčiv jsou základem budoucích společných výzkumných aktivit, grantů a objevů,“ hodnotí Radka Opatřilová přínos projektu. „Navázaná spolupráce umožní efektivnější výjezdy studentů na jednotlivá zahraniční pracoviště, prohlubování spolupráce a tím i získání neocenitelných zkušeností všech zúčastněných. Projekt přeshraniční spolupráce několika univerzit je praktickou ukázkou, jak si předat efektivně dovednosti, obohatit dále studium a navázat pevné přátelské vazby,“ uzavírá. 

Workshopy v Brně, Bratislavě a Lublinu na sebe navazovaly tak, aby simulovaly skutečnou cestu vývoje léčiva v praxi.

Study visits and other related costs were supported thanks to International Visegrad Fund project „Education and research in the field of drug design and development within the V4 region“ (no. 22130144).

 

Hlavní novinky