Přejít na hlavní obsah

Vyučující i studující z indických fakult čerpali poznatky na MUNI

První týden podzimního semestru hostila Masarykova univerzita setkání zástupců indických fakult vzdělávajících učitele. Setkali se zde díky spolupráci v rámci evropského projektu. 

Účastníci setkání před budovou Masarykovy univerzity.

Cílem projektu Erasmus plus s Akronymem Aurora je rozšířit kurikulum fakult vzdělávajících učitele v Indii a Nepálu o témata, jakými jsou demokratické hodnoty, inkluzivní vzdělávání, rovnost pohlaví a předcházení radikalismu.

„Rolí Masarykovy univerzity bylo koordinovat přípravu vzdělávacích modulů na jmenovaná témata a spolu s kolegy z University of Corc vytvořit obsah modulu na téma Inkluzivní vzdělávání a rovnost pohlaví,“ uvedl Martin Vrubel, který působí na Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání pedagogické fakulty a vede pracovní skupinu projektu.

Na něm spolupracuje celkem dvanáct univerzit, z toho pět z Indie, tři z Nepálu a po jedné z Rumunska, Španělska, Irska a České republiky. 

Hosty setkání přivítal na Masarykově univerzitě také rektor Martin Bareš. Během návštěvy v Brně se indičtí hosté seznámili s českým vzdělávacím systémem a jeho cestou k prosazování principů inkluzivního vzdělávání. Navštívili také Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky MU Teiresias, základní školu logopedickou na Veslařské ulici a základní školu pro zdravotně znevýhodněné v Kamenomlýnské ulici, kde se prakticky účastnili výuky s žáky s těžkým zdravotním postižením.

Společně s pedagogy setkání v Brně absolvovali i studující – budoucí učitelé a učitelky, pro které Lucie JarkovskáMartina Nosková z Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání připravily zážitkové workshopy na téma diverzita a inkluze.

Hlavní novinky