Přejít na hlavní obsah

Oslavy MU doprovodí i Zlaté promoce či vydání série soviček DobroSova

105 let od založení Masarykovy univerzity si v průběhu celého roku připomenou především její čtyři zakládající fakulty. Právnická a filozofická fakulta mimo jiné přichystaly upomínkové akce pro své bývalé absolventy.

Už nyní v únoru zahájila osvětovou kampaň Darujeme o105 propojenou s univerzitním výročím lékařská fakulta. Akce potrvá až do dubna a cílí hlavně na prvodárce krve a dalších krevních složek.

K oslavám „stopětky“ se připojí také přírodovědecká fakulta, která výročí promítne do programu všech významných událostí akademického roku. V září si výročí připomene na Zahradní slavnosti v areálu na Kotlářské, kde budou také předány Ceny přírodovědecké fakulty. V parčíku před děkanátem fakulty si studující, zaměstnanci i hosté užijí neformální setkání, prohlídku Botanické zahrady se skleníky či prohlídku aktuálních výstav.

Právnická fakulta upozorní na 105. výročí především prostřednictvím Zlatých promocí absolventů a absolventek prvního studijního ročníku po obnovení fakulty v roce 1969. Slavnostní akci přivítá 15. října Velká aula Karla Engliše na právnické fakultě za účasti děkana Martina Škopa a proděkana Michala Radvana. Pro absolventy a absolventky ročníku 1969 až 1974 bude připraveno setkání s vedením fakulty a čeká na ně i prohlídka nových zrekonstruovaných prostor spojená s přednáškou o historii fakulty nebo návštěva knihovny.

Ještě dříve, na 9. května, připravuje právnická fakulta setkání absolventů a absolventek ve své budově ve Veveří ulici. Na prohlídky a prezentace poté naváže tradiční Právnický ukončovák, který se koná vždy na závěr semestru na dvoře fakulty a přilehlé travnaté ploše.

Už během února „propíše“ výročí Masarykovy univerzity do svých akcí i filozofická fakulta. V prostorách Čítárny odstartuje sérii autorských čtení a cestovatelských přednášek pod souhrnným názvem Čteme a přednášíme o 105. O svých zážitcích z cest popovídají Roman Růžička (O Erasmu v Dijonu) či Petr Ondroušek (Irák). Při autorských čteních se představí například Adéla Elbel s Michalem Rožkem, Jiří Zahrádka, Petra Dvořáková, Radek Malý či Petra Klabouchová. Sérii zakončí dubnový workshop k výstavě Šoty z Tibetu 1959, kdy do Brna zavítají významní čeští i zahraniční sinologové a religionisté.

U příležitosti listopadového Týdne humanitních věd fakulta připraví pro absolventy vydání nové limitované sady svého symbolu, soviček, s názvem DobroSova. Současně odhalí na nádvoří fakulty pamětní plaketu významné osobnosti.

Masarykova univerzita vznikla 28. ledna 1919 zákonem číslo 50. Původně měla jen čtyři součásti: fakultu filozofickou, lékařskou, právnickou a přírodovědeckou. Výuku slavnostně zahájil tehdejší rektor Karel Engliš až 11. listopadu 1919. Obřad se odehrál v aule biskupského alumnátu, tehdejším sídle Právnické fakulty MU a dnešním sídle rektorátu Vysokého učení technického. První přednášku měl hned druhý den na stejném místě Edward Babák na téma Úvod ke studiu lékařskému. Učit se první rok začalo ještě na právnické fakultě, kde první přednášku přednesl proděkan Jaroslav Kallab na téma Smysl a cíl studia právnického.

Hlavní novinky