Přejít na hlavní obsah

Díky Juniorské akademii zavítali středoškolští učitelé na lékařskou fakultu

Den učitelů přivedl na lékařskou fakultu pedagogy středních škol a gymnázií. Mohli se seznámit s možnostmi, které nabízí fakulta pro přípravu jejich studentů k vysokoškolskému studiu.

Proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie lékařské fakulty Andrea Pokorná zahájila program prezentací pro učitele gymnázií a středních škol.

O zahájení se postaral přednosta Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Marek Joukal, který je zároveň i odborným garantem programu Juniorské akademie MED MUNI. Ten podporuje nadějné středoškolské studenty, kteří mají zájem o vědní obory jako je biologie, chemie, fyzika nebo matematika. Akademie pak pro ně pořádá různé workshopy a semináře a zároveň spolupracuje i s pedagogy.

Proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie lékařské fakulty Andrea Pokorná zahájila program prezentací pro učitele gymnázií a středních škol. Mluvila o jednotlivých oborech, které nabízí lékařská fakulta ke studiu, o možnostech výjezdů do zahraničí nebo o aktivitách studentů fakulty. „Studenti jsou pro nás partneři. Není to vždy jednoduché, ale snažíme se jim předat pocit, že je takto vnímáme,“ uvedla Andrea Pokorná při prezentaci.

Mezi přednáškou a prohlídkou Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (SIMU) následovala krátká pauza. V ní jsem se zeptala učitelů, na kterou část dne na lékařské fakultě se těší a co je zajímá. Kateřina Krumpholcová z Biskupského gymnázia Brno prozradila, že ji nejvíce láká právě Simulační centrum: „I když jsem tam už byla se studenty, tak se těším, že nám dnes ukáží novinky a hlavně, jak věci fungují, že uvidíme figuríny nejen jak leží, ale i v provozu.“

Pedagožka Hana Florianová z Gymnázia J. G. Mendela se také nejvíce těšila na Simulační centrum. „Chtěla bych zároveň pochválit všechny, kteří organizují Juniorskou akademii. Stala jsem se na ní jako učitelka absolutně závislá a těším se na každé úterý,“ svěřila se Florianová.

Prohlídka SIMU.

Po SIMU prováděly účastníky techničky interaktivní výuky Petra Kratochvílová a Lenka Divišová. Všichni si prohlédli čtyři patra budovy včetně Jednotky intenzivní péče, kde je umístěný High-fidelity simulátor, který zvedá hrudník a mrká. „Studenti u nás pracují z 95 procent s reálným vybavením, tedy s tím, s čím se opravdu setkávají v praxi. Když otevřete náš resuscitační vozík, uvidíte, že tam jsou opravdové jehly, stříkačky, kanyly na zajištění dýchacích cest, defibrilátor. Studenti od čtvrtého ročníku a výš už také pracují s reálným defibrilátorem," vysvětlovala Lenka Divišová. Praktický dosah má i stomatologické patro. Nechyběly ukázky, jak samotné figuríny fungují a jak simulují skutečného pacienta, vše v podmínkách co nejvíce se blížících běžnému provozu v nemocnicích. Dále byla součástí programu i prohlídka Anatomického muzea.

Závěr patřil přednášce o Juniorské akademii v podání přednosty Anatomického ústavu Marka Joukala. Ten zároveň odpovídal na dotazy středoškolských učitelů a výchovných poradců, kteří se akce zúčastnili. „Jsem nadšený, že si tolik středoškolských pedagogů udělalo čas a dorazilo za námi. Každým rokem sledujeme zvyšující se zájem studentů středních škol i učitelů odborných předmětů, kteří navštěvují naše online kurzy i akce. Díky nim můžeme lépe mapovat zájem a hlavně potřeby studentů. Z každého našeho setkání totiž vzejde spousta skvělých nápadů a podnětů pro další růst Juniorské akademie,“ doplnil Marek Joukal.

Středoškolští učitelé v rámci Juniorské akademie MED MUNI jsou nejen pravidelnými účastníky webinářů, ale zároveň fungují také jako ambasadoři Juniorské akademie MED MUNI – navštíví fakultu, vytipují své šikovné žáky a doporučí jim program Juniorské akademie MED MUNI. Akce pro pedagogy se na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity konala již potřetí, cílem je motivovat prostřednictvím učitelů středoškoláky, kteří si chtějí prohloubit své znalosti z různých medicínských oborů. 

Autorka článku je studentka fakulty sociálních studií a členka studentské redakce Magazínu M.

Hlavní novinky