Přejít na hlavní obsah

Pavel Plevka uspěl ve výběrovém řízení na ředitele výzkumného institutu CEITEC

Za klíčové považuje sdílení dobré praxe mezi vědci a rozvoj soudržnosti vědecké komunity. Nebrání se ani využití nástrojů umělé inteligence.

Strukturní biolog Pavel Plevka

Pavel Plevka byl pověřen vedením Středoevropského technologického institutu CEITEC loni v červenci poté, kdy byl tehdejší ředitel Jiří Nantl jmenován náměstkem ministra školství. Nyní uspěl i ve výběrovém řízení na pozici ředitele s účinností od 1. července 2024. V nové etapě se hodlá strukturní biolog Pavel Plevka zaměřit na rozvoj centra v souladu s aktuálními trendy, aby CEITEC Masarykovy univerzity byl vyhledávanou volbou vědeckých talentů a atraktivním zaměstnavatelem.

„Excelentní výzkum musí následovat nové trendy, a to se týká nejen práce v laboratoři, ale i vyhledávání vědeckých talentů, způsobů, jakými je věda komunikována směrem k odborné i široké veřejnosti, nebo jak se moderní institut, jako je CEITEC Masarykovy univerzity, staví k výzvám dnešní doby,“ vyjádřil se nový ředitel.

CEITEC Masarykovy univerzity je součástí konsorcia CEITEC a poskytuje špičkové podmínky vědcům z celého světa pro výzkum v oblasti živých věd se zaměřením na strukturní biologii, rostlinnou biologii, molekulární medicínu a neurovědy.

Během svého několikaměsíčního pověření vedením institutu se Pavel Plevka soustředil zejména na posílení spolupráce uvnitř vědecké komunity, zefektivnění podpůrných institucionálních procesů a evaluaci administrativních služeb. Na tento základ bude navazovat i v následujícím pětiletém období. Za klíčové označil rozvoj soudržnosti vědecké komunity, sdílení dobré praxe mezi vědci, rozvoj manažerských trendů v administrativním vedení institutu a přenos měkkých dovedností. Plevkova strategická vize zahrnuje také rozvoj technik v oblasti korelační analýzy vzorků s použitím OMICS přístupů v kombinaci se světelnou a elektronovou mikroskopií a využití nástrojů umělé inteligence, které mohou výzkumníkům přinést nové perspektivy.

„Věřím, že zavádění korelativních technologií a podpora vědců při jejich používání nám otevře nové možnosti provádět unikátní experimenty a překonat limitace dosavadních postupů a běžně dostupných nástrojů,“ uvedl Pavel Plevka.

Výběrová komise se na Pavlu Plevkovi shodla jednomyslně jako na vhodném kandidátovi a doporučila ho rektorovi Masarykovy univerzity Martinu Barešovi ke schválení. „Pavel Plevka, jenž patří mezi nejrespektovanější vědce v České republice, již ve své dočasné roli pověřeného ředitele prokázal vysokou kvalitu manažerských dovedností. Ty jsou v kombinaci s jeho osobními zkušenostmi ze zahraničí skvělým předpokladem pro vedení CEITEC Masarykovy univerzity jako moderní výzkumné instituce 21. století. Během svého nadcházejícího funkčního období se může opřít nejen o dosavadní spolupráci s relevantními pracovišti Masarykovy univerzity, ale i o dobré vztahy s mezinárodními i českými partnery,“ řekl rektor Martin Bareš.

doc. Mgr. Pavel Plevka, Ph.D., (*1979) vystudoval molekulární biologii a virologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (2002), doktorské studium strukturní biologie dokončil v roce 2009 na Uppsala University ve Švédsku. Další čtyři roky působil u Michaela Rossmanna na Purdue University v USA. Od července 2013 vede výzkumnou skupinu zaměřenou na strukturní virologii na CEITEC při Masarykově univerzitě v Brně. Je držitelem ERC a EMBO grantů. Získal také Cenu Neuron pro mladé vědce a v roce 2020 Cenu Wernera von Siemense za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu.

Pavel Plevka se také významně podílí na popularizaci vědy – vědecké články publikované jeho skupinou se staly podkladem více než 50 článků v českých i světových mediích včetně článku o virech v mezinárodním vydání National Geographic. V souvislosti s epidemii COVID-19 poskytl přes 100 rozhovorů do medií včetně České televize, Českého rozhlasu a New York Times.

Zvolení Pavla Plevky ředitelem a směr jeho strategie tak dávají tušit, že CEITEC Masarykovy univerzity se v následujících pěti letech bude rozvíjet nadále v souladu s principem otevřené vědy, který institutům takového formátu zajišťuje kontinuální růst a dobré jméno u odborné i laické veřejnosti doma i ve světě.

Hlavní novinky