Přejít na hlavní obsah

20 let UCT: Našli jsme pro centrum všestranné využití

Historicky významné a svébytné místo, které primárně poskytuje zázemí vzdělávacím aktivitám Masarykovy univerzity, ale podařilo se jej otevřít široké veřejnosti i pro další akce z různých odvětví. Tak nahlíží na Univerzitní centrum Telč (UCT) Jaroslav Makovec, který jej z pozice ředitele vede od ledna 2018.

Jaroslav Makovec vede Univerzitní centrum Telč od ledna 2018.

Kdy se poprvé zrodila myšlenka „univerzitní Telče“?
Masarykova univerzita zahájila v Telči první vzdělávací aktivity už v roce 2002, kdy tam filozofická fakulta provozovala výuku kombinovaného studia. O dva roky později, přesně 19. března 2004, došlo k podpisu smlouvy o bezplatnému převedení budovy do majetku Masarykovy univerzity. Tím se nastartovala záchrana historicky velmi cenného objektu v Telči. Vznik samotného centra se potom datuje od roku 2005. Myšlenka univerzitní Telče je ale širší koncept, se kterým přišel již v devadesátých letech tehdejší starosta Telče Václav Jehlička. Budov bylo takto rozděleno více a zapojily se i další instituce – třeba ČVUT, Akademie věd ČR nebo Národní památkový ústav.

UCT sídlí v objektu bývalé jezuitské koleje z poloviny 17. století, která je součástí renesančního centra Telče a současně i památkové zóny UNESCO. K čemu konkrétně prostory v minulosti sloužily?
Vedle zámku je to asi druhá největší telčská dominanta. Jezuité přišli do Telče v 17. století na pozvání hraběnky Slavatové, když dali tomuto městu přednost například před nedalekými Slavonicemi. Údajně se jim líbila zdejší atmosféra a klid. Navíc z důvodu dobrých vztahů s telčskými měšťany přislíbili, že v objektu otevřou i lékárnu a gymnázium, což skutečně udělali. Už od samého počátku tak šlo o místo zaměřené na vědu a vzdělávání. Objekt sloužil jako vysoká škola pro jezuity – tzv. dům třetí probace, tedy závěrečné části jezuitského studia. Po josefínských reformách sloužily prostory armádě coby kasárna a později je převzalo město a začalo využívat jako školu, což platí vlastně dodnes. V roce 1905 došlo k zásadní přestavbě areálu na podobu, která se hodně blíží té dnešní. Od konce 19. století zde bylo i muzeum, které stále funguje, i když v jiných prostorách. Po válce od poloviny 20. století zde vznikla střední zemědělská škola, později střední odborná se zaměřením na ekonomické obory včetně cestovního ruchu. V letech 2009 až 2011 prošly prostory centra rozsáhlou rekonstrukcí, která vrátila někdejší jezuitské koleji řadu původních prvků. S rozpočtem 160 miliónů se stala největším projektem v České republice podpořeným z takzvaných norských fondů EHP.  

Centrum nabízí i ubytování s kapacitou až 73 lůžek. Využívají této možnosti pořadatelé akcí? 
Ubytování bereme jako takovou naši největší „přidanou hodnotu“. Většina akcí je nasmlouvaná dlouho dopředu. Řada z nich je každoroční, dalo by se říct tradiční. Klientela se razantně změnila za covidu, kdy se ze dne na den plošně rušily všechny nasmlouvané akce. Tehdy jsme stáli před otázkou, co s prázdným centrem. Začali jsme hledat možnosti dlouhodobých nájmů, cestu k nám našli i turisté anebo také zaměstnanci Masarykovy univerzity. Snažíme se být otevření všem příležitostem. Po začátku války na Ukrajině před dvěma lety jsme u nás třeba ubytovali skoro čtyřicet uprchlíků. Za posledních deset let jsme ubytovali celkem přes 12 tisíc návštěvníků. 

UCT je prakticky hned od počátku provázané s programy celoživotního vzdělávání pro seniory. Jak k tomuto spojení došlo? 
Musím říct, že telčské působení Univerzity třetího věku je náš klenot, který si velmi hýčkáme. Využití centra pro vzdělávání seniorů vyplynulo přirozeně hned od samotného vzniku centra, kdy v roce 2006 začaly první kurzy. Tehdy u toho stála Martina Indrová z telčské pobočky Národního památkového ústavu, se kterou dodnes spolupracujeme Jinak jsou to ale aktivity koordinované hlavně Odborem celoživotního vzdělávání a naší univerzitní knihovnou. Všechny akce se seniorskými posluchači jsou naprosto skvělé, srdečné a moc si je všichni společně užíváme. Průměrná návštěvnost přednášek je okolo 80 procent, což je úctyhodný počet. 

AKTIVITY UCT:
* letní kurzy angličtiny 
– pořádá Jazyková škola při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
* Music Academy Telč 
– mezinárodní mistrovské kurzy a kurzy komorní hudby pro studenty konzervatoří a vysokých hudebních škol z celého světa
* ICC Mezinárodní letní tábor pro studenty se zrakovým postižením 
– pořádá Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás MU
* víkendové kurzy 
– například kurzy francouzského jazyka s rodilými mluvčími a lektory z Alliance Française Brno
* výstavy 
– aktuálně ke 20. výročí působení UCT v Telči (putovní)
* soustředění 
– například Fakultní divadelní společnost
* programy celoživotního vzdělávání
 – od roku 2006 kurzy Univerzity třetího věku, (v současné době jednoleté vzdělávací programy s názvem Všeobecně zaměřený kurz)
* hudební a výtvarné dílny
* semináře, konference, přednášky
* zázemí pro akce jednotlivých fakult MU
 (výjezdní zasedání, teambuildingy, workshopy)
* letní školy 
– Letní škola Centra zahraniční spolupráce MU, Letní škola evropských studií Diplomatické akademie MZV ČR
* zimní školy
* komerční pronájmy 
– například soukromá základní škola Vážka, ZUŠ Telč (učebna na sborový zpěv)
* dlouhodobé pronájmy 
– například Městská knihovna Telč, Český statistický úřad, Národní památkový ústav (územní odborné pracoviště v Telči), Krajský úřad Kraje Vysočina, Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina, Krajská knihovna Vysočiny, Muzeum Vysočiny Jihlava (pobočka Telč) a 

Hlavním tématem posledních měsíců, které ve spojitosti s UCT láká do Telče stovky lidí, je otevření stálé expozice všestranné umělkyně Míly Doleželové. Čím je podle vás expozice výjimečná?
Ve druhém patře centra vystavujeme více než 170 obrazů a kreseb Míly Doleželové a jejího manžela Jiřího Mareše. Tuto svébytnou malířku provází životní příběh, který je až neskutečný. Téměř celý svůj umělecký život strávila Míla Doleželová v Telči a je s tímto městem bytostně spjatá. Ale její osobnost region daleko přesahuje a má bez přehánění celosvětový dosah. Díla Doleželové najdete v soukromých i veřejných sbírkách v Mexiku, Velké Británii, Francii, Izraeli nebo Spojených státech. Divácky vděčná jsou i témata, která zachycovala na velkorozměrných plátnech, tedy život Romů, ženské motivy či později křesťanská tematika. Kromě expozice u nás provozujeme i výtvarné ateliéry a výukové programy pro děti, kterých bylo od loňského září okolo dvou set. Moc nás těší, že se k osobnosti Míly Doleželové významně přihlásila i Masarykova univerzita, která o jejích životních osudech a díle předloni vydala knihu a v loňském roce realizovala instalaci obrazu v prostorách Soudního dvora EU v Luxembourgu, kde bude následujících pět let reprezentovat Českou republiku. V současné době je o Míle Doleželové v jednání dokument Česká televize.

Jak velký zájem výstavu provází?
Zájem je od začátku obrovský! Od otevření v červnu 2023 výstavu navštívilo okolo 4 tisíc lidí. Tušili jsme, že Míla Doleželová bude tahákem, protože jde o naprostý fenomén a výjimečnou malířku světového významu. Ale tohle nás opravdu příjemně zaskočilo. Můžu říct, že Míla Doleželová dala našemu centru tematické naplnění, které jsme dříve neměli. Takže až budete mít cestu kolem, určitě se přijeďte podívat, stojí to za to!

Jak se vám daří otevírat prostory centra pro telčskou veřejnost?
Turisté a návštěvníci Telče nás rádi vyhledávají i s ohledem na atraktivní polohu přímo naproti zámku. Mohou také využívat naše zrekonstruované nádvoří, kde je už skoro deset let otevřena univerzitní kavárna provozovaná Petrem Haasem. Přístupná je také naše knihovna. Společně s kavárnou fungují jako důležité kulturní centrum, kde se pravidelně pořádají výstavy a další akce.

Na co jste vy osobně nejvíce hrdý, že se za vašeho působení v UCT podařilo?
Těší mě, že se podařilo změnit optiku, náhled na naše centrum. Dávno už se neřeší otázka, co bude Masarykova univerzita v Telči vlastně provozovat a proč by měl být důvod do jejího dnes již jediného odloučeného pracoviště přijet. Je pravda, že se bohužel nepodařilo dotáhnout do konce myšlenku „univerzitního srdce Vysočiny“ a realizovat denní studium se studijním programem vytvořeným speciálně pro naši telčskou pobočku. Nicméně i tak si myslím, že zdaleka nenabízíme jen prázdnou budovu s významným historickým kontextem, ale podařilo se nám vybudovat plnohodnotné a svébytné centrum. Se svými aktivitami k nám přijíždí mnoho fakult různých univerzit a dalších soukromých organizací – ať už kulturních či z komerční sféry. Daří se nám tohle všestranné využití naplňovat natolik, že v některých obdobích máme kapacitu beznadějně vytíženou třeba i na pár let dopředu. Takže jsem rád, že se povedlo prostory centra zanést do povědomí i pro jiné využití než jen vzdělávací. To pro nás ostatně zůstává nadále jako hlavní priorita. 

AKCE K OSLAVÁM 20 LET UCT:
* 12. dubna – Den s rektorem Martinem Barešem (přednáška U3V)
* 9. června
– koncert Symfonického orchestru MU na náměstí v Telči
* červenec
 – Hudební akademie Telč (30. ročník)
* červenec/srpen – Univerzitní scéna festivalu Prázdniny v Telči
* podzim – putovní výstava o Telči v prostorách fakult MU
* další doprovodné akce knihovny              

Hlavní novinky