Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita podpoří technické vzdělávání

Zástupci Jihomoravského kraje, města Brna, tří brněnských univerzit a dvanácti velkých technologických firem dnes podepsali memorandum o společné podpoře a popularizaci technického vzdělávání.

Zvýšit počet studentů ve STEM oborech o 30 procent v horizontu pěti let a získat tak více expertů a expertek v této oblasti. Takový cíl má memorandum, které dnes svým podpisem podpořila skoro dvacítka partnerů.

Na Vysokém učení technickém (VUT), Masarykově univerzitě a MENDELU studuje v takzvaných STEM oborech (science – technology – engineering – mathematics) aktuálně zhruba 25 tisíc mladých lidí. Memorandum, které má podpořit technické a přírodovědné vzdělávání, podepsala skoro dvacítka partnerů se závazkem do konce roku 2029. Z předpokládaného nárůstu o třicet procent zřejmě patnáctiprocentní nárůst zajistí demografická křivka, dalšími patnácti by měly přispět aktivity projektu. S vyhodnocením se ale počítá po pěti i po deseti letech, kdy se bude sledovat počet absolventů.

Akt se odehrál ve dvoraně VUT.

Kraj v rámci projektu zapojí hlavně zřizované střední školy, Vzdělávací institut Morava, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, Moravian Science Centre a SVČ Lužánky Brno. Finančně projekt podpoří 1,5 miliony korun ročně. Stejnou částku chce nabídnout i město Brno, které bude aktivizovat zřizované základní školy a brněnskou hvězdárnu. „Je potřeba se podívat na technické vzdělávání komplexně. Důležitá je motivace a hledání talentů už od mateřských škol. Masarykova univerzita dlouhodobě pracuje s dětmi například v projektech Bioskop nebo juniorská univerzita MjUNI. Aby se nám podařilo přilákat více talentů do Jihomoravského kraje, je třeba pro ně zajistit i dobrou dopravní dostupnost a možnosti bydlení,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš při podpisu memoranda.

Prvními kroky v projektu bude vytvoření pracovní skupiny ambasadorů z řad firem, učitelů základních a středních škol a vysokoškolských odborníků. V začátcích dojde také ke zmapování stávajících aktivit, které už na podporu a popularizaci přírodovědných a technických oborů v regionu existují. Další fází pak bude síťování a propojování.

Bližší informace o projektu můžete sledovat na LinkendIn profilu STEM projekt.

Hlavní novinky