Přejít na hlavní obsah

V žebříčku QS World University Rankings se MU umístila na 408. pozici

V rostoucí konkurenci se MU i letos podařilo udržet v blízkosti čtyřstovky a současně výrazně zlepšit pozici v oblasti kvality absolventů, udržitelného rozvoje a reputace mezi zaměstnavateli. 

Žebříček QS WUR vyšel letos již po jedenadvacáté s rekordním počtem 5 663 hodnocených a 1 503 umístěných institucí ze 106 zemí světa. Letošnímu umístění v silné konkurenci nejvíce dopomohl nárůst bodového skóre ve třech indikátorech. V indikátoru Sustainability (skóre 79,1) je MU hodnocena nejlépe z českých vysokých škol, v celosvětovém srovnání pak zaujímá 161. příčku, přičemž si ve srovnání s loňským hodnocením o 46 příček polepšila. Tento indikátor reflektuje pozici instituce v samostatném žebříčku QS Sustainability Rankings, který vyšel v prosinci loňského roku.

V TOP 300 se MU v celosvětovém srovnání umístila také v indikátorech International Students na pozici 223. a Employer Reputation na pozici 298. Dalším silným indikátorem je pro Masarykovu univerzitu International Research Network, kde získala skóre 80,2 a 318. pozici v celosvětovém srovnání. Síla mezinárodní spolupráce instituce se zde hodnotí na základě bibliometrických údajů z databáze Scopus. Sleduje se jednak podíl publikací vydaných ve spolupráci s autory ze zahraničních institucí, tak i počet zemí, se kterými Masarykova univerzita vědecko-výzkumnou spolupráci navazuje.

„Loni se Masarykově univerzitě podařil historický úspěch v podobě 400. pozice v žebříčku QS a zlepšení o více než 150 míst. Letošními výsledky, tedy 408. pozicí, jsme potvrdili, že se rozhodně nejednalo o náhodu. Udržitelnost v nejširším slova smyslu a internacionalizace ve vzdělávání i ve vědě jsou naší dlouhodobou prioritou a velmi mě těší, že je to i v mezinárodním srovnání takto viditelné. Ještě větší radost však mám ze zlepšujících se ukazatelů odrážejících uplatnitelnost a kvalitu našich absolventů – není lepší zpětné vazby a vizitky pro univerzitu než to, že roste její reputace mezi zaměstnavateli,“ okomentoval výsledky rektor Martin Bareš.

Meziročně nejvíce Masarykova univerzita posílila v indikátoru Employment Outcomes, a to z loňské příčky 575. na letošní 352 (skóre 36). Do výpočtu tohoto indikátoru vstupují dva parametry: prvním je deklarovaná míra úspěšnosti absolventů při hledání zaměstnání, kterou MU zjišťuje zejména skrze dotazníková šetření mezi absolventy, druhým množství absolventů instituce, kteří mají v celosvětovém srovnání významný pozitivní společenský dopad a vliv. QS v letošním roce výrazně rozšířil spektrum zdrojů, z nichž čerpá informace pro tento indikátor. Uvedené je měřeno laureáty mezinárodních ocenění či čelními představiteli významných firem a mezinárodních neziskových organizací.

V národním srovnání se MU nejlépe daří již ve zmíněném parametru Sustainability, dále pak v indikátoru Citations per Faculty – i zde zaujímá první příčku mezi českými univerzitami, světově pak pozici 656. Druhá za Univerzitou Karlovou je MU v indikátorech Academic Reputation (376. světová pozice) a již zmíněném Employment Outcomes. Kompletní sadu devíti indikátorů pak doplňují ještě International Faculty (513. světová pozice) a Faculty Student Ration (sdílený rank 701+).

V žebříčku se umístilo celkem 16 českých vysokých škol, tedy stejný počet jako v předchozím roce. Nejlepšího umístění dosáhla Univerzita Karlova na pozici 246. Za MU třetí je ČVUT s pozicí 420., čtvrtá VŠCHT na pozici 570.

První příčku celosvětového srovnání obhájil Massachusetts Institute of Technology (MIT) z USA. Na druhé místo se z loňské 6. pozice vyhoupla Imperial College London, třetí místo opět shodně s loňským rokem udržela University of Oxford. Loňská dvojka, University of Cambridge, se v letošním hodnocení QS WUR umístila na 5. příčce.

Hlavní novinky