Přejít na hlavní obsah

Ministerstvo školství schválilo dotaci na CETOCOEN

AnotaceCETOCOEN
Ministerstvo školství v únoru rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt CETOCOEN. Projekt, který je financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, podporuje celkovou částkou téměř 544 milionů korun vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí.

Investiční prostředky ve výši 423 milionů korun umožní výstavbu nového pavilonu o ploše 3200 m2 v univerzitním kampusu, vybavení unikátními přístroji i vytvoření výborných podmínek pro mladé vědce. Nová budova pro pět desítek vysoce specializovaných vědeckých pracovníků a stejné množství postgraduálních studentů by měla být otevřena v lednu 2012. Celkové náklady projektu pak dosáhnou 685 milionů korun.

Nové centrum, které bylo rozhodnutím senátu přírodovědecké fakulty založeno k 1. březnu, navazuje na čtvrt století historie Výzkumného centra pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii, které k datu ustavení nového pracoviště zaniká. „Struktura nového centra je tvořena výzkumnými a vzdělávacími divizemi, aplikačními laboratořemi a implementačními centry rozvíjejícími spolupráci s aplikační sférou na národní a mezinárodní úrovni,“ říká výkonná ředitelka projektu Jana Klánová.

Pracovníci centra budou získávat data o reálném znečištění životního prostředí toxickými látkami a doplňovat je dalšími informacemi o jejich chování a působení. Souhrnné databáze informací o konkrétních typech znečištění životního prostředí pak budou postupně propojeny s existujícími informačními systémy o zdravotním stavu populace v regionu.

Na začátku dubna se také konalo první setkání Rozšířeného kolegia, ve kterém zasedají zástupci klientů centra. „Kolegium plní funkci poradního orgánu, který monitoruje kvalitu výzkumných a výukových činností centra a rozvoj jeho aplikačního potenciálu,“ vysvětluje Klánová. Jeho úkolem je hodnotit dosažené výsledky centra, přinášet nové podněty z aplikačního sektoru, případně navrhovat modifikace vědeckých programů.

Hlavní novinky