Přejít na hlavní obsah

Nová aplikace pomůže s poplatky za studium

AnotacePoplatky
Systém vyměřování a placení poplatků za studium má zpřehlednit nová aplikace, která funguje od začátku dubna v Informačním systému MU (IS). Studenti díky ní přímo v ISu vidí průběh procesu od vyměření poplatku, na které je systém sám dva týdny před vznikem povinnosti upozorní, až po to, zda a kdy platba dorazila na univerzitu. Studenti si také můžou nově zažádat přímo v  systému o splátkový kalendář.

„Novou aplikaci lze považovat za určité dovršení mé snahy o zajišťování poplatkové agendy v souladu s právní úpravou a současně o transparentní přístup ke studentovi a jeho maximální informovanost. Jistou inspirací mi byl elektronický spis, jak je používán v justici,“ uvedl prorektor Masarykovy univerzity Jan Svatoň, který celý projekt inicioval.

Systém by měl studentům přinést i další výhody. „V ISu student například vidí elektronickou kopii rozhodnutí pro případ, že doručený originál ztratil,“ vyzdvihl jednu z funkcí David Taranza ze studijního oddělení filozofické fakulty na základě svých prvních zkušeností z pilotního provozu. Ten běžel na vybraných fakultách od 1. ledna.

Novou aplikaci využijí i pracovníci studijních a ekonomických oddělení – v ISu vidí kompletní spis, který eviduje všechny dokumenty a důležitá data. „Usnadní jim práci s běžným papírováním a další administrací, a tím i zrychlí celý proces řízení o poplatku. To pomůže nejen jim, ale opět také samotným studentům,“ řekl o nové aplikaci Miroslav Křipač z týmu vývojářů ISu, který systém vytvořil ve spolupráci se studijním odborem rektorátu.

Vyměřování poplatků ukládá univerzitě zákon o vysokých školách. Ročně vyměří Masarykova univerzita poplatek za studium přibližně šesti tisícům studentů. Peníze takto získané jsou zdrojem příjmů stipendijního fondu dané fakulty. Z něj se pak hradí například stipendia za vynikající studijní výsledky nebo za tvůrčí výzkumnou činnost.

Hlavní novinky