Přejít na hlavní obsah

Nový obor na MU: počítačová lingvistika

Nový obor specializovaný na počítačovou lingvistiku coby dynamicky se rozvíjející disciplínu na pomezí humanitních a technických věd otevírá filozofická fakulta od podzimního semestru. Výuku bude společně zajišťovat ústav českého jazyka na filozofické fakultě a katedra informačních technologií fakulty informatiky spolu s centrem zpracování přirozeného jazyka.

„Obor je výsledkem dlouhodobé výzkumné i pedagogické spolupráce mezi našimi pracovišti. Vyplynul z potřeby vychovat absolventy, kteří už v bakalářském stupni získají dobré znalosti jak z oblasti lingvistiky, tak informatiky,“ vysvětlila motivaci pro vznik oboru Dana Hlaváčková z centra zpracování přirozeného jazyka.

Počítačové lingvistice se prozatím věnují buď lingvisté, kteří se orientují v počítačovém zpracování jazyka, nebo informatici s dobrou znalostí češtiny. Nyní se ale na MU budou cíleně vzdělávat budoucí odborníci v obou disciplínách současně. „Naším cílem je také vylepšit pozici absolventů filozofické fakulty na trhu práce. S kvalitní znalostí českého jazyka a současně schopností kvalifikovaně používat, případně vytvářet počítačové nástroje pro češtinu, budou mít jistě široké možnosti uplatnění,“ doplnila Hlaváčková.

Do prvního ročníku studia, které startuje letos v září, se k přijímacímu řízení přihlásilo 63 studentů. „To považujeme za úspěch,“ komentovala číslo Hlaváčková. Doplnila, že na oboru preferují spíše menší skupinu studentů, kteří budou studovat se zájmem a nadšením pro novou disciplínu. „Očekáváme uchazeče, kteří nejsou jednostranně orientováni humanitním nebo technickým směrem, ale jsou schopni učit se a přijímat nové způsoby myšlení,“ uvedla.

Obor je zatím akreditován jako jednooborové bakalářské studium. Magisterský stupeň je připravený k akreditaci tak, aby v roce 2013 mohli první absolventi bakaláři ve studiu plynule pokračovat.

Více na http://www.pocitacova-lingvistika.cz/

Hlavní novinky