Přejít na hlavní obsah

Přírodovědecká fakulta otevřela Informační centrum

Infocentrum_anotace.jpgV pondělí 21. listopadu bylo v areálu Přírodovědecké fakulty na ulici Kotlářská slavnostně otevřeno nové Informační centrum, jehož součástí jsou výukové prostory, speciální učebny pro výuku cizích jazyků, ale i multimediální pracoviště. Především zde však bude sídlit knihovna, která se sem přestěhovala z dosavadního provizoria v Údolní ulici. V nové knihovně budou uloženy knižní fondy sloužící zejména studentům matematiky, fyziky a věd o Zemi, tedy geologie a geografie.

Areál Přírodovědecké fakulty na Kotlářské ulici byl vybudován převážně během posledního desetiletí 19. století, tehdy ještě pro účely chudobince. Pro fakultu byly prostory upraveny teprve v roce 1921. K dílčím úpravám a dostavbám došlo v roce 1937 a poté ještě mezi lety 1979 a 1980, ale celková rekonstrukce objektů, které již nevyhovovaly požadavkům moderního výzkumu i výuky, byla zahájena až v roce 2003 v rámci Programu rozvoje Masarykovy univerzity. Součástí rekonstrukce bylo i vybudování již zmiňovaného Informačního centra, které bylo umístěno do jižní části areálu, do těsné blízkosti Botanické zahrady.

Původní historické budovy areálu Přírodovědecké fakulty na Kotlářské pocházejí většinou z konce 19. století, proto  s budovou Informačního centra ostře kontrastují. Snahou architektů však bylo co nejvíce tento kontrast zdůraznit. Foto: Anna Pecková
Původní historické budovy areálu Přírodovědecké fakulty na Kotlářské pocházejí většinou z konce 19. století, proto s budovou Informačního centra ostře kontrastují. Snahou architektů však bylo co nejvíce tento kontrast zdůraznit. Foto: Anna Pecková

Hlavní částí Programu rozvoje MU je výstavba kampusu v Brně-Bohunicích, kam by se z historického areálu PřF na Kotlářské měly přestěhovat obory ze sekcí chemie a biologie. „Jsem velmi rád, že máme příležitost už potřetí během minulých dvou měsíců slavnostně otevírat novou nebo rekonstruovanou budovu univerzity. Vybudování tohoto Informačního centra je jasným důkazem toho, že Masarykova univerzita nemá v úmyslu rozvíjet jen ty přírodovědné obory, které budou umístěny v novém kampusu,“ uvedl při slavnostním zahájení rektor Petr Fiala.

Náročné zadání projektu
Výstavba centra trvala pouze čtrnáct měsíců a náklady činily zhruba 105 milionů korun. Projektanti i stavbaři se přitom museli vyrovnat s některými specifickými podmínkami zadání – především musela nová stavba propojit stávající budovu auly a jazykových učeben s plánovanou knihovnou a také musela respektovat vzrostlý červený buk, stojící v těsné blízkosti budovy. Zároveň musely být zachovány některé památkově chráněné prvky původní zástavby. Architekti proto navrhli masivní konstrukci, která podepírá vyšší podlaží knihovny tak, aby přemostily původní aulu a pod korunou buku naopak nechali zbudovat atrium s lavičkami pro odpočívající studenty.

S náročným architektonickým zadáním stavby Informačního centra se dle výběrového řízení nejlépe vypořádala Architektonická kancelář Ing. arch. Radko Květa. Generálním dodavatelem pak bylo Sdružení ŽS Brno & OHL Přírodovědecká fakulta MU. Foto: Anna Pecková
S náročným architektonickým zadáním stavby Informačního centra se dle výběrového řízení nejlépe vypořádala Architektonická kancelář Ing. arch. Radko Květa. Generálním dodavatelem pak bylo Sdružení ŽS Brno & OHL Přírodovědecká fakulta MU. Foto: Anna Pecková
Záměrem architektů bylo také spojit prostor centra s blízkou Botanickou zahradou. K tomuto účelu by mělo vedle hlavního vchodu vzniknout náměstíčko, z něhož by měly vést vchody jak do Informačního centra, tak do Botanické zahrady. Rostliny, vysázené v okolí novostavby, by v budoucnosti měly obepínat její zdi. Obojí však zatím nebylo realizováno, neboť prostranství náměstíčka nyní tvoří zázemí pro dělníky pracující na rekonstrukci areálu a popínavé rostliny nemohly být kvůli nevhodným klimatickým podmínkám dosud vysázeny. Průčelí budovy však již nyní výrazně mění tvář celé sousedící ulice Veveří.

Sjednocení oborových knihoven
Nová knihovna nabídne studentům až 250 studijních míst, z nichž třicet je vybaveno počítači. Další počítače pak přibudou v následujícím roce. Samozřejmostí jsou individuální, uzamykatelné studijní boxy, samostatná studovna časopisů, zvláštní seminární místnost pro deset osob nebo kopírky a skenery instalované na každém patře. Knižní fond bude po konečném sestěhování a roztřídění čítat až 250 tisíc svazků knih, z nichž zhruba 90 tisíc bude umístěno ve volných výběrech. Centrum zahrnuje také multimediální ateliér, kde bude probíhat mimo jiné výuka volitelných předmětů Multimédia a Informační výchova, které jsou zaměřeny na práci s elektronickými informačními zdroji. Celková užitná plocha Informačního centra činí 3 776 m2. „Pro nás je to velice šťastná chvíle, protože se nám zde podařilo vytvořit dobré podmínky pro práci našich studentů i učitelů,“ komentoval otevření děkan Přírodovědecké fakulty Milan Gelnar.

Celková rekonstrukce areálu PřF na Kotlářské ulici si vyžádá 600 milionů korun. V minulém roce byly uvedeny do provozu zrekonstruované budovy patřící geologii a geografii. V letošním roce byla otevřena opravená budova děkanátu a rovněž byla dokončena rekonstrukce budovy sekce fyziky, která se nyní do areálu stěhuje zpět ze svého dočasného umístění v kasárnách v Brně-Řečkovicích. „Hned po Novém roce počítáme s tím, že začne rekonstrukce dalších tří budov. Celá akce by měla skončit přibližně ve stejnou dobu, kdy by měla skončit dostavba kampusu v Bohunicích, tedy v roce 2008,“ uvedl na závěr děkan Milan Gelnar.

Hlavní novinky