Přejít na hlavní obsah

Nový patent pomůže účinněji diagnostikovat leukémii

Image Chronická lymfocytární leukémie je nejčastějším typem leukémie, která postihuje dospělou populaci Evropy. Jen v České republice lékaři ročně diagnostikují až 600 případů. Nově patentovaný objev vědců z Interní hematoonkologické kliniky Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice Brno umožňuje tuto nemoc přesněji a rychleji diagnostikovat, a pacientům tak nabízet léčbu na míru. Výsledky výzkumu už brzy najdou uplatnění v praxi: o patent totiž projevila zájem česká biotechnologická společnost. Speciální testovací sady by podle zástupců firmy mohli lékaři používat už za dva roky.


Nová metoda, která diagnostikuje onemocnění z odebraného vzorku krve, má až 95% spolehlivost. Vychází z kvantitativního stanovení exprese tří genů, které jsou odpovědné za rozdílný průběh nemoci a které vědci identifikovali pomocí DNA čipů. Chronická lymfocytární leukémie je onemocnění s velmi rozdílnou prognózou závislou na míře genetických změn vzniklých v nádorových buňkách. Pacienty s malým poškozením genomu nemoc významně neohrožuje a mohou žít i desítky let, pacienti s negativními genetickými změnami však vyžadují intenzivní protinádorovou léčbu, v některých případech transplantaci kostní dřeně, a přesto často přežívají pouze několik měsíců či let. „Právě pacienti s vysokou expresí analyzovaných genů mají významně horší prognózu onemocnění a průměrnou dobu přežití,“ popsala vedoucí výzkumného týmu Šárka Pospíšilová z lékařské fakulty princip využití metody ke zpřesnění dalšího průběhu nemoci. Díky nové metodě tak budou lékaři schopni poskytnout pacientovi hned krátce po stanovení diagnózy přesnější informace.

Image
Výzkum nové metody probíhal také v laboratořích Interní hematoonkologické kliniky lékařské fakulty. Na fotografii členka výzkumného týmu, doktorandka Veronika Navrkalová. Foto: David Povolný.

Například o tom, jakým typem chronické lymfocytární leukémie trpí a jak se bude pravděpodobně nemoc vyvíjet – tedy zda jde o méně agresivní formu nebo bude pacientův stav vyžadovat léčbu. „Díky tomu budeme moci zvolit léčbu, která je ušitá pacientovi na míru a bude pro něj nejvhodnější. Výsledek vyšetření navíc zjistíme téměř okamžitě, zatímco u stávajících standardních metod musíme na výsledky čekat až měsíce,“ uvedl Michael Doubek z Fakultní nemocnice Brno. Lékaři plánují, že budou využívat metodu u všech pacientů při stanovení diagnózy i při opakovaném monitorování prognózy onemocnění v průběhu terapie.

Výsledky základního výzkumu vědců z univerzity, který trval přibližně pět let a na němž spolupracovali i lékaři z Fakultní nemocnice Brno, budou navíc už brzy sloužit přímo pacientům. O patent totiž projevila zájem česká biotechnologická společnost GENERI Biotech. „V současné době s firmou intenzivně pracujeme na vývoji soupravy, která by mohla být využívána pro rutinní diagnostiku leukemických pacientů,“ doplnila Pospíšilová. Podle slov Martina Bunčeka, který je ve firmě odpovědný za výzkum a vývoj, počítá GENERI Biotech nejprve s výrobou diagnostických souprav pro ověřovací studie. Ty se budou provádět ve fakultních nemocnicích v Brně a Hradci Králové.

Image
Nový patent, který pomůže účinněji léčit leukémii, představili novinářům na tiskové konferenci Šárka Pospíšilová z lékařské fakulty (vlevo) a Michael Doubek z Fakultní nemocnice Brno. Foto: David Povolný.

Nový postup patří mezi molekulárně-biologické metody, jež analyzují genetický materiál, tedy DNA a RNA, který se nachází ve všech lidských buňkách. Tyto metody se uplatňují v řadě lékařských oborů, jako je hematologie, onkologie, neurologie nebo kardiologie. Používají se hlavně v diagnostice řady onemocnění, předpovídá se díky nim průběh nemoci a následně stanovuje cílená léčba, důležitou roli hrají také v biomedicínském výzkumu. Metodu pro stanovení prognózy chronické lymfocytární leukémie se podařilo vědcům publikovat také v prestižním americkém časopise Journal of Molecular Diagnostics.

Hlavní novinky