Přejít na hlavní obsah

Uplácení ze všech stran - konference o korupci

anotace_korupce.jpgOd čtvrtka 24. do soboty 26. listopadu se v Brně pod patronací rektora Masarykovy univerzity Petra Fialy uskutečnila velká konference o korupci. Třídenní sympózium, neslo název EU a korupce – projevy a potírání: politologická, právní a společenská dimenze v Evropě. Hlavní podíl na přípravě měla dvě pracoviště MU: Mezinárodní politologický ústav (IIPS) a Právnická fakulta.

Kromě IIPS a Právnické fakulty se na přípravě konference podílelo také české zastoupení Konrad Adenauer Stiftung a Evropská komise. Konference se první dva dny uskutečnila v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv, účastníci sobotního kulatého stolu se přesunuli do hotelu International.

Třídenní maratón odborných přednášek a komentářů odstartoval veřejný ochránce práv Otakar Motejl. „Jsem rád, že náš úřad může poskytnout prostor pro tuto konferenci. Doufám totiž, že přispěje k sanaci našich prostor. Starší z účastníků totiž dobře vědí, že za minulého režimu byla naše budova sídlem OV KSČ. V tomto sále se tedy přijímaly závazky, rozhodnutí a opatření k budování komunismu v okrese Brno – venkov,“ řekl Motejl, který se podle vlastních slov s korupcí setkal spíše právě za minulého režimu. „Korupčního jednání jsem se účastnil, když jsem něco dával knihkupci, aby mně schoval tu či onu knihu. Nebo v autoopravně, kam jsem vezl svůj značně poruchový vůz,“ uvedl s nadsázkou Motejl.

Na fotografii jsou zachyceni účastníci panelu Média a korupce. Zleva novinářka Jana Lorencová, Mark Cole z Media Institute v Mainzu, Emília Sičáková-Beblavá ze slovenské pobočky Transparency International a komunikační expert Miloš Růžička.
Na fotografii jsou zachyceni účastníci panelu Média a korupce. Zleva novinářka Jana Lorencová, Mark Cole z Media Institute v Mainzu, Emília Sičáková-Beblavá ze slovenské pobočky Transparency International a komunikační expert Miloš Růžička.
Většina příspěvků, které zazněly v jednotlivých panelech, ale podobně žertovná nebyla. Jak akademičtí odborníci, tak například přednášející z nevládních organizací či z médií poukazovali na fakt, že některé projevy korupce jsou velmi těžko postižitelné a identifikovatelné. Na fakt, že korupce není jen šustění bankovek, ale že má mnohem širší rozměr, poukázali například novinář Tomáš Němeček či komunikační expert Miloš Růžička.

Kromě již zmíněného mediálního rozměru korupce, kdy ke korumpování může docházet nadstandardními styky novinářů s aktéry kauz, pojednala konference také o dalších tématech. V rámci panelu Veřejné zakázky a korupce vystoupil například David Ondráčka z Transparency Interantional či ředitel stavební firmy Petr Czasch. V rámci sekce Politické strany a korupce vystoupil přední německý politolog Martin Morlok či Miroslav Mareš z brněnské katedry politologie. Ten uvedl, že téma korupce může sehrávat klíčovou roli například ve volbách. „Korupční prostředí může jak blokovat naplňování funkcí politických stran, tak přispět ke změně režimu. Některé strany totiž mohou na antikorupčním étosu postavit celou svou politiku,“ řekl Mareš. U kulatého stolu, který konferenci v sobotu uzavřel, účastníci diskutovali o způsobech potírání korupčního jednání.

Kromě zajímavých účastníků navštívili sympózium také výjimeční posluchači. Některé příspěvky vyslechla například nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina či senátor Rostislav Slavotínek.
Petr Kaniok,
odborný pracovník
Mezinárodního politologického ústavu

Hlavní novinky