Přejít na hlavní obsah

Zástupci studentských organizací si vyměňovali zkušenosti

konference_VUT_anotace.jpgNa dva dny se na začátku prosince na půdě rektorátu VUT v Brně sešlo 160 studentů z celé České republiky. Na již pátém ročníku studentské konference Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2005 se věnovali problematice studentských organizací, jako jsou akademické senáty, různá studentská sdružení, studentské časopisy, rady studentů a další. Součástí konference byla také výstava čtyřiadvaceti panelů s prezentacemi různých studentských organizací. Velmi nápaditě (soutěžilo se o ceny) se prezentovaly organizace mediků, právníků, různé studentské unie, akademické senáty, ale třeba i Skupina mladých projektových manažerů či představitelé projektu Zelená univerzita. Konferenci organizovali studenti z Akademického centra studentských aktivit (www.acsa.vutbr.cz).

Debatovalo se opravdu intenzivně. V diskusních panelech vystoupili rektoři, zástupci ministerstva, Rady vysokých škol a samozřejmě studentských organizací. Mluvilo se o tom, jak organizace začlenit do struktur školy, jak získat podporu od vedení, jak získat členy, dobrovolníky a také jak sehnat finance na fungování organizace. Výměna názorů (a hlavně zkušeností) neustávala ani o přestávkách a pokračovalo se samozřejmě i během kulturního „mikulášského“ večera.


Debatě se také nevyhnulo téma velmi aktuální, a to novela zákona o vysokých školách. Účastníci konference mírnou většinou podpořili Petici proti omezení samosprávy veřejných vysokých škol a fakult, která nesouhlasí s některými ustanoveními, omezujícími pravomoci akademických senátů veřejných vysokých škol a fakult.

Image
Diskuse s Ing. Helenou Šebkovou, CSc., z Centra pro studium vysokého školství. Foto: Ondřej Ženka.
Ke konci akce studenti zformulovali závěry konference, které budou prosazovat i po jejím skončení. Shodli se, že je užitečné, aby vysoká škola podporovala studentské organizace v jejich činnostech, které jsou v souladu s vizí a s dlouhodobým záměrem školy. Studentské organizace pomáhají škole mimo jiné v případech, kdy má nebo by měla vykonávat činnosti směřující ke studentům, ale chybí jí k tomu lidské a časové zdroje. Studentské organizace dodávají přidanou hodnotu k vlastnímu vzdělání, pomáhají plnit sociální a kulturní potřeby studentů mimo výuku. Působení v těchto organizacích pomáhá studentům nabýt důležité zkušenosti a dovednosti, které většinou studiem nezískají.

Bylo velmi motivující vidět tolik zapálených mladých lidí, kteří věnují svůj volný čas akademické samosprávě a organizování studentského života. Škoda, že z MU se konference účastnila jen hrstka studentů (čtyři); určitě by se našla řada dalších, kteří by měli co nabídnout a zároveň získat inspiraci a motivaci pro svou další činnost.

Jiří Jeřábek,
student FSS, člen AS MU

Hlavní novinky