Přejít na hlavní obsah

ROESKY: Musíme hledat rovnováhu mezi základním a aplikovaným výzkumem

Image Patří mezi významné světové chemiky a od roku 1994 je také držitelem titulu čestného doktora na Masarykově univerzitě. Řeč je o Herbertu Roeskym, který v říjnu přijel se svou odbornou přednáškou na oficiální otevření nové chemické posluchárny v univerzitním kampusu.

Jaký máte coby zdejší čestný doktor k Masarykově univerzitě vztah?
Už od 70. let jsem spolupracoval se skvělým chemikem, profesorem Karlem Dostálem, a Masarykovu univerzitu tedy dobře znám. Od roku 1994 navíc také velmi intenzivně spolupracuji v oblasti nových materiálů s výzkumnou skupinou Jiřího Pinkase. Řada mladých vědců z Brna kromě toho pracovala u nás Göttingenu a vyrážejí k nám i studenti v rámci programu Erasmus.

Jak vidíte pozici české chemie ve světovém kontextu?
Pokud jde o kvalitu, patří česká chemie nepochybně mezi špičku. Věřím, že i nový kampus Masarykovy univerzity, který se řadí mezi to nejlepší, co lze v Evropě vidět, k tomu bude dále přispívat. Mohl by pomoci přilákat řadu nadějných studentů nejen z Evropy, ale i z ostatních částí světa, což je pro rozvoj vědy velmi důležité. Určitě to pak ohromně zvedne kvalitu výzkumu tak, aby se Masarykova univerzita mohla skutečně stát jednou z klíčových světových institucí v této oblasti.

Česká republika se v hodnocení výzkumu vydává cestou, která klade větší důraz na aplikovaný výzkum. Co si o takovém přístupu myslíte?
Einstein jednou řekl, že je velmi obtížné předpovídat budoucnost. Je proto důležité hledat rovnováhu mezi základním a aplikovaným výzkumem. Největší ocenění za vědu jsou zpravidla udělována právě za základní výzkum, který ve svém důsledku vede k širokým aplikacím. Skvělých výsledků ale samozřejmě nikdy nedosáhnete za krátký čas. Věnovat se základnímu výzkumu je tedy jediná, a hlavně důležitá cesta, jak se stát viditelným a významným na mezinárodní úrovni.

Česká vědecká komunita intenzivně debatuje o systému hodnocení vědeckých výkonů. Jak vy byste rozlišoval dobrou vědu, která si zaslouží dotace, od té špatné?
Kvalitu výzkumu poznáte poměrně snadno. Pokud jsou jeho výsledky publikované v recenzovaných časopisech s vysokým impact faktorem, není o čem diskutovat. Pro jednotlivé výzkumníky je pak dobrým ukazatelem takzvaný Hirsch factor, který ukazuje míru citovanosti jeho prací.

Image
„Věnovat se základnímu výzkumu je tedy jediná, a hlavně důležitá cesta, jak se stát viditelným a významným na mezinárodní úrovni,

Hlavní novinky