Přejít na hlavní obsah

Mendel Lectures znovu lákají na vědecká esa

AnotaceMendelLecturesOjedinělou možnost setkat se se světově proslulými vědci z oblasti genetiky a buněčné a molekulární biologie přináší už od roku 2005 cyklus přednášek s názvem Mendel Lectures. Stejně jako každý rok se setkání také letos konají na půdě Mendelova muzea Masarykovy univerzity. Na podzim už do Brna zavítali Michael N. Hall a Iain Campbell. Následovat je bude ještě pět dalších vědeckých osobností.


Michael N. Hall pracuje od roku 1987 v Biocentru na univerzitě v Basileji. Se svou skupinou mimo jiné objevil protein TOR a objasnil jeho roli coby centrálního regulátoru růstu buněk. Za svoji práci získal loni prestižní Louis-Jeantet Prize for Medicine.

Z Velké Británie dorazil do Brna Iain Campbell. Ten byl v roce 1992 jmenován profesorem strukturní biologie na univerzitě v Oxfordu, kde se jeho skupina zajímá o struktury a interakci modulárních proteinů, které jsou zapojeny do buněčné adheze. Také Campbell je nositelem řady vyznamenání a ocenění.

 Jako první přijel do Brna v rámci letošních Mendel Lectures Michael N. Hall, který pracuje v Biocentru na basilejské univerzitě. Foto: Petra Polčáková.
Jako první přijel do Brna v rámci letošních Mendel Lectures Michael N. Hall, který pracuje v Biocentru na basilejské univerzitě. Foto: Petra Polčáková.


Nejinak je tomu v případě ženy, jejíž přednáška je na pořadu jako další, a to začátkem dubna. Cílem výzkumu Lindy Partridge je objevit geny a mechanismy, které určují rychlost stárnutí. Její tým spolupracuje s různými laboratořemi, aby se zjistilo, zda zmíněné procesy vykazují evoluční konzervace. Po ní dostane odborná veřejnost příležitost setkat se ještě s Davidem Sherattem, s jedním z nejrespektovanějších genetiků světa Stevenem Henikoffem, Hansem Cleversem nebo také Jeffem Erringtonem.

Na přednáškovém cyklu Mendel Lectures od jeho započetí v roce 2003 vystoupilo na 50 význačných vědců včetně nositelů Nobelovy ceny. Tehdy měla série především připomenout 50. výročí objevu DNA. Nakonec však nezůstalo jen u toho. Na počátku projektu stál tým odborníků z několika evropských institucí. Jedním ze zakladatelů byli Anna a Kim Nasmythovi z Velké Británie. „Všechno to začalo v roce 2002 plánováním akce EMBO Workshop, Genetics after the geonome. Mendel Lectures vyrostly z této konference a já jsem ráda, že série pokračuje a stále přitahuje vynikající přednášející,“ uvedla Anna Nasmyth, která se se svým manželem, významným oxfordským vědcem Kimem Nasmythem, nadále podílí na organizaci přednášek.

Image
Druhou přednášku před do posledního místa zaplněným sálem v Mendelově muzeu měl Iain Campbell. Foto: Petra Polčáková.


V současnosti Mendel Lectures za českou stranu spoluorganizuje Lumír Krejčí z Biologického ústavu Lékařské fakulty MU. „Věříme, že tato setkání obohacují posluchače nejen vědecky, ale i lidsky a jsou jim inspirací pro další vědeckou dráhu. Je jen škoda, že takováto významná aktivita nenašla dosud podporu na celouniverzitní úrovni a nebyl jí přiznán roční rozpočet. Každoročně tak musí být finanční prostředky získávány formou jednorázových příspěvků a darů,“ uzavírá.

Hlavní novinky