Přejít na hlavní obsah

Evropská komise schválila pět miliard na projekt CEITEC

AnotaceCEITECProjekt na vybudování centra vědecké excelence CEITEC (Středoevropský technologický institut) v Brně dostal od Evropské komise zelenou. CEITEC se tak stal prvním schváleným projektem centra vědecké excelence v Česku. Příjemcem dotace ve výši 5,2 miliardy korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace evropských strukturálních fondů je Masarykova univerzita, která projekt předložila spolu s Vysokým učením technickým v Brně a dalšími institucemi. Centrum se zaměří na výzkum a vývoj v biomedicíně a pokročilých materiálech a technologiích.


„Schválení projektu Evropskou komisí je úspěšným završením několik let trvajícího úsilí mnoha lidí, kteří se na jeho přípravě podíleli. Do přípravy projektu jsme investovali mnoho energie, času a finančních prostředků. O to větší máme radost z výsledku, který dokazuje, že jsme učinili krok správným směrem,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala.

Moderní laboratoře vyrostou do roku 2014 v Univerzitním kampusu Bohunice. Vizualizace: CEITEC.
Moderní laboratoře vyrostou do roku 2014 v Univerzitním kampusu Bohunice. Vizualizace: CEITEC.

O vědeckou náplň CEITECU se postará sedm výzkumných programů: pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, pokročilé materiály, strukturní biologie, genomika a proteomika rostlinných systémů, molekulární medicína, výzkum mozku a lidské mysli, molekulární veterinární medicína.

V rámci spolupráce vědeckých týmů budou v CEITECu vznikat inovativní vynálezy jako jsou např. výzkumní vojenští roboti a nanoroboti, speciální hydrogely, které dokážou spojit nalomené kosti pomocí injekční stříkačky, zubní náhrady keramických a kovových materiálů šité pacientovi přímo na míru či samočisticí nátěry budov.

Vědci budou také studovat lidskou mysl a mozek nebo technologie na vyhledávání nejrychlejších a nejkvalitnějších spermií. Na základě výzkumu lidských i zvířecích molekul a buněk probíhajícím v CEITECu dokážou lékaři včas a spolehlivě diagnostikovat infekční, onkologická a  další závažná onemocnění.

CEITEC je druhým největším a nejlépe hodnoceným velkým projektem v první prioritní ose Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Celkové nastavení a řízení projektu prošlo několika koly důsledného prověřování evropskými i českými odborníky.

Unikátnost projektu spočívá v těsném propojení věd o živé přírodě s  výzkumem a vývojem pokročilých materiálů a nových technologií. Cílem je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky.

Moderní laboratoře o celkové ploše 25 000 m2 vyrostou do roku 2014 v  Univerzitním kampusu Bohunice a také v areálu VUT Pod Palackého vrchem. Unikátní přístrojové vybavení bude využívat na 600 vědců a odborníků z  Česka i zahraničí, do výzkumných programů se zapojí až 1200 studentů.

Hlavní novinky