Přejít na hlavní obsah

Do čela univerzity se postavilo nové vedení

Personální obsazení se změnilo, v nejužším vedení ale bude pracovat stejně jako doposud šest prorektorů.
Petr Fiala, prorektor pro akademické záležitosti
Jiří Němec, prorektor pro záležitosti studentů
Ladislav Janíček, prorektor pro ekonomiku
Ivana Černá, prorektorka pro vzdělávací činnost
Řízení Masarykovy univerzity se od 1. září ujalo nové vedení v čele s rektorem Mikulášem Bekem, který ve funkci vystřídal rektora Petra Fialu, jemuž 31. srpna 2011 skončilo již druhé funkční období. V nejužším vedení bude pracovat celkem šest prorektorů, což je stejný počet jako dosud, kvestor a kancléřka.

„Sestavil jsem svůj tým s ohledem na řešení klíčových úkolů, které před univerzitu v nadcházejícím období stojí. Při zachování počtu šesti prorektorů jsem se rozhodl posílit personálně agendy související s výzkumnou orientací univerzity a řešením ekonomických otázek,“ uvedl rektor Bek. Šestice prorektorů, mezi něž rektor Bek rozdělil v souladu vnitřními předpisy univerzity část svých kompetencí, bude jmenována až po projednání s Akademickým senátem MU 19. září 2011.

Petr Dvořák, prorektor pro výzkum
Martin Bareš, prorektor pro rozvoj
Vedení Masarykovy univerzity neopustí dosavadní rektor Fiala, který bude nově prorektorem pro akademické záležitosti a bude tak mít na starosti akademické kvalifikace, doktorské studium a kvalitu akademických činností.

Ve funkci prorektorky zůstane Ivana Černá z fakulty informatiky, která se až dosud starala o informační technologie. Nyní jí bude svěřena vzdělávací činnost univerzity. Z prorektorů z předchozího vedení bude pokračovat také Jiří Němec z pedagogické fakulty, který bude prorektorem pro záležitosti studentů.

Funkce prorektorů budou zastávat i dvě osobnosti, které ve volbách na funkci rektora kandidovaly proti vítězi. Prorektorem pro výzkum bude proděkan z lékařské fakulty Petr Dvořák a prorektorem pro ekonomiku dosavadní kvestor Ladislav Janíček. Transfer technologií, strategické infrastrukturní projekty a kontrahovaný výzkum budou spadat do kompetence prorektora pro rozvoj, jímž se nově stane předseda akademického senátu lékařské fakulty Martin Bareš.

Kvestorem, který řídí hospodaření a vnitřní správu univerzity, je od začátku září Jan Vitula. Vystřídal Janíčka, jenž se začal věnovat akademické činnosti a již na jaře požádal o uvolnění z funkce. Kancléřkou školy zůstává Iva Zlatušková.

Hlavní novinky