Přejít na hlavní obsah

První ročník mezinárodní konference MEMICS

ImageV nádherných historických sálech Louckého kláštera ve Znojmě se koncem loňského roku konal velmi úspěšný workshop MEMICS pro doktorské studenty informatiky. Této akce se zúčastnilo více než sto účastníků z osmi zemí včetně Japonska a Spojených států.

Workshop byl součástí aktivit doktorského grantu Paralelní a distribuované systémy, který na období 2005-2008 získala Masarykova univerzita (Fakulta informatiky ve spolupráci s Katedrou algebry a geometrie PřF) společně s VUT v Brně (Fakulta informačních technologií). V tomto grantu je v současné době zahrnuto sedmadvacet doktorandů a patnáct školitelů. Řešitelem grantu je prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. z Katedry teorie programování FI MU, spoluřešitelem za FIT VUT je prof. RNDr. Milan Češka, CSc. Workshopu se zúčastnilo pět zvaných přednášejících, z toho čtyři ze zahraničí. V úvodu vystoupil i prof. Roland Vollmar, jenž deset let vedl obdobný projekt v Karlsruhe, kde je jedna z nejúspěšnějších německých kateder informatiky v posledních letech. Ve své přednášce hovořil o svých zkušenostech s výchovou doktorandů v rámci zmíněného grantu (z padesáti dvou doktorandů úspěšně absolvovalo devětačtyřicet).

Krásné prostředí kláštera a vynikající občerstvení odpovídající tradici znojemského regionu spolu s kvalitní organizací, zajímavými přednáškami a nadprůměrně dobře připravenými přednáškami doktorandů (všechny v angličtině a s pomocí datového projektoru), to vše přispělo k hlavnímu cíli celé akce – umožnit doktorandům prezentovat vlastní výsledky, porovnat svou práci s doktorandskými studenty jiných škol (včetně zahraničních) a získat zpětnou vazbu od předních světových autorit ze zahraničí. Během workshopu bylo předneseno 52 příspěvků doktorandů.

Workshop MEMICS podle pořadatelů ukázal, že při organizování doktorandských workshopů si v informatice můžeme doktorandských workshopů si v informatice můžeme klást cíle i na špičkové světové úrovni.
Workshop MEMICS podle pořadatelů ukázal, že při organizování doktorandských workshopů si v informatice můžeme doktorandských workshopů si v informatice můžeme klást cíle i na špičkové světové úrovni.


Kromě prezentace nových výsledků a rozpracovaných problémů byly předneseny i přednášky shrnující výsledky doktorandů, které už byly prezentovány na předních světových konferencích. Cílem těchto přednášek bylo demonstrovat, že studenti doktorského studia si mohou a mají klást ambiciózní cíle.
O tuto úspěšnou a poměrně netradiční akci, jež svou úrovní po všech stránkách zapůsobila především na zahraniční účastníky, se zasloužili především doc. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. a RNDr. Jan Bouda, Ph.D., oba z Katedry teorie programování FI MU. Při organizaci jim asistovala celá řada doktorandů.

Mojmír Křetínský,
docent na katedře teorie programování FI

Hlavní novinky