Přejít na hlavní obsah

Výzkum: Platy absolventů MU se zvýšily

O 11 % oproti minulému roku vzrostla mzda, kterou absolventi MU dostali při nástupu do zaměstnání.

Nejvyšší nástupní platy letos dostali informatici a ekonomové. S nejnižšími platy se naopak musejí smířit zejména přírodovědci a pedagogové. Infografika: Petr Hrnčíř.

O jedenáct procent oproti minulému roku vzrostla průměrná hrubá mzda, kterou absolventi Masarykovy univerzity dostali při nástupu do zaměstnání. Jejich plat tak dosahuje bezmála 23 tisíc korun.

Vyplynulo to z výzkumu mezi více než tisícovkou letošních absolventů magisterského prezenčního studia na MU.

Podobně jako v minulých letech měla téměř polovina absolventů po promoci jisté zaměstnání, necelých 40 procent práci hledalo, zbytek chtěl pokračovat v doktorském studiu, pobývat v zahraničí nebo se věnovat dalšímu vysokoškolskému studiu. „Při hledání zaměstnání se absolventi spoléhali zejména na vlastní síly – reagovali na inzeráty, sami kontaktovali zaměstnavatele a podobně,“ uvádí autor výzkumu Jaroslav Nekuda ze Střediska vědeckých informací na Ekonomicko-správní fakultě MU.

Vysoký je i podíl absolventů, kteří plánují pracovat v oboru, jejž na univerzitě vystudovali – dosahuje v průměru až 85 procent. Za perspektivní své zaměstnání navíc považuje 86 procent respondentů. Vzrostla také spokojenost absolventů s tím, co jim Masarykova univerzita dala do života. „Letos bylo s tím, jak je univerzita vybavila, spokojeno 73 procent absolventů, což je o téměř 14 procent více než v roce 2000,“ připomíná Jaroslav Nekuda.

Nejvyšší nástupní platy letos dostali informatici (29 500 Kč) a ekonomové (26 400 Kč). S nejnižšími platy se naopak musejí smířit zejména přírodovědci (19 300 Kč) a pedagogové (17 800 Kč), kteří jsou obvykle svázáni tabulkovými platy ve veřejném sektoru. Už během studia si přivydělávalo více než padesát procent dotazovaných.

Za nejnáročnější považují studium na Masarykově univerzitě již tradičně mladí lékaři, ti se připravují na zkoušky nejdéle ze všech, v průměru je to čtrnáct dní, zatímco celouniverzitní průměr představuje 5,9 dne.

Oproti loňskému roku se zvýšil počet absolventů, kteří by chtěli vycestovat za prací do zahraničí: většinou jde o absolventy fakulty informatiky a ekonomicko-správní fakulty. Převažující motivací nebyly na rozdíl od minulých let vyšší výdělky. Vyhlídka lepšího finančního ohodnocení motivovala k odchodu pouze mladé lékaře, ostatní vedly k úvahám o odchodu do zahraničí jiné pohnutky jako například touha po poznání, rozvíjení jazykových dovedností nebo získání zahraničních zkušeností.

Průzkum Ukončení studia na Masarykově univerzitě – Ohlédnutí a perspektiva provádějí odborníci z Ekonomicko-správní fakulty MU již od roku 1994. Letošního dotazníkového šetření se v červnu a červenci zúčastnilo 1150 čerstvých absolventů magisterského nebo magisterského navazujícího studia. Je to přibližně 51,5 % z celkového počtu lidí, kteří ukončili magisterské studium na MU státní závěrečnou zkouškou v jarním semestru.

Kompletní zpráva z výzkumu je ke stažení.

Hlavní novinky