Přejít na hlavní obsah

Lékařská fakulta hostila seminář o projektu ICRC

anotace_ICRC1.jpg
V Kongresovém centru LF MU se 25. ledna uskutečnil odborný pracovní seminář „Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) – východiska a perspektivy“, který pořádala Masarykova univerzita spolu s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a Vysokým učením technickým v Brně. Seminář přilákal více než stovku zájemců převážně z akademického prostředí, nechyběli však ani představitelé politické scény či zástupci médií.

Projekt výstavby brněnského Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC), které má vyrůst ve spolupráci s věhlasnou americkou klinikou Mayo, se dostal do povědomí zainteresované i laické veřejnosti již během loňského roku (viz muni.cz 2005/08). Záměrem jeho tvůrců, týmu Fakultní nemocnice u sv. Anny, je vybudovat v areálu této nemocnice špičkové lékařské pracoviště, zaměřené především na kardiologii a kardiochirurgii, které se má stát platformou pro rozvoj medicínského výzkumu světových parametrů. Realizace projektu doposud vázne na otázce finančních prostředků, které by podle autorů měly být zajištěny prostřednictvím téměř dvoumiliardové státní dotace.

icrc.jpg
Chybějící odborná diskuse
Na sklonku minulého roku se v médiích objevily články, které projekt a jeho přínos pro české zdravotnictví zpochybňovaly a vytvořily tak dojem, že domácí odborná veřejnost je v názoru na výstavbu ICRC rozpolcená. I z tohoto důvodu, respektive ve snaze zjistit, jak reálný mají tyto kontroverze podklad a nakolik jsou mediálně zveličené, zorganizovaly uvedené brněnské vysoké školy odborný seminář, který tak reagoval na požadavek dosud chybějící věcné, otevřené a široké diskuse specialistů i akademické veřejnosti. „Setkáním jsme chtěli vytvořit prostor pro odbornou debatu o všech aspektech projektu ICRC, včetně těch, jež mohou být považovány za sporné, a přispět k rozptýlení možných obav z tohoto projektu,“ uvedl v zahajovacím projevu rektor Masarykovy univerzity prof. Petr Fiala, který již v prosinci podepsal spolu s rektory obou zmíněných univerzit prohlášení deklarující podporu projektu a příslib všestranné spolupráce při jeho realizaci. V podobném duchu promluvil i primátor města Brna PhDr. Richard Svoboda, který vyjádřil důvěru v to, že ICRC přispěje ke zkvalitnění lékařské péče v Brně.

V příspěvcích převažovala podpora
V následných seminárních příspěvcích, prezentovaných více než dvěma desítkami představitelů brněnských klinik, českého vysokoškolského prostředí a ústavů Akademie věd ČR, zaznívalo vesměs jednoznačně kladné hodnocení projektu ICRC a jeho možných dopadů na české zdravotnictví a úroveň české vědy. Řečníci zdůrazňovali zvláště potenciál spolupráce s prestižní klinikou Mayo, která, jak konstatoval rektor MU Petr Fiala, by měla být dostatečnou zárukou kvality projektu. „Tato instituce světového významu nehazarduje se svým jménem, nenabízí spolupráci na potkání,“ uvedl v této souvislosti rektor Fiala. Vysloveně negativní stanovisko vůči projektu nakonec prezentoval pouze prof. Jan Černý, nedávno odvolaný ředitel brněnského Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Profesor Černý zopakoval svůj dřívější názor, podle kterého je projekt ICRC „v předložené podobě megalomanský, špatně připravený, nepotřebný a nereálný“. Jeden z nejuznávanějších českých kardiochirurgů rovněž kritizoval fakt, že s ním autoři projektu při jeho přípravě údajně dostatečně nekomunikovali. Na následné tiskové konferenci však vyslovil myšlence rozvoje klinického výzkumu v Brně za účasti kliniky Mayo podporu a nevyloučil svoji účast na projektu, pokud bude vládou schválen.

Hlavní novinky