Přejít na hlavní obsah

O prázdninách probíhala další etapa stěhování

stehovani_pantuckova_anotac.jpgPrůvodním znakem nové etapy života Masarykovy univerzity, spojené s realizací dlouhodobého Programu rozvoje MU, je stěhování. Kvůli výstavbě kampusu v Bohunicích i kvůli opravám starších budov univerzity přímo ve městě čeká náročné stěhování pět z devíti fakult univerzity. Nevyhnou se mu přitom ani některá účelová zařízení. Několik takových zásadních přesunů bylo realizováno i v průběhu letošního léta.


Především se do rekonstruovaných prostor na Joštově ulici stěhovala celá Fakulta sociálních studií. Budovu v minulosti užívala Lékařská fakulta, jejíž část byla již přestěhována do opravených prostor areálu MEDIPO, který bude součástí kampusu, a část byla umístěna do provizoria bývalé transfúzní stanice na ulici Tomešova. Rekonstrukce budovy na Joštově ulici byla zahájena v roce 2003 a slavnostního otevření se dočkala v den zahájení nového akademického roku, tedy 19. září. Nové sídlo FSS se může mimo jiné pochlubit moderní knihovnou s 210 studijními místy a Wi-Fi signálem, DTP a střihovými pracovišti pro studenty žurnalistiky, několika velkokapacitními posluchárnami vybavenými multimediální technikou, jež umožňuje mimo jiné obrazový přenos probíhající výuky i do dalších poslucháren, ale třeba také dětským koutkem - prostorem pro děti zaměstnanců i studentů FSS. "Každým dnem je znát, jak se učitelé a další pracovníci zabydlují, jak do nedávné doby přece jen ,syrové" prostředí oživují a jak je přijímají za své. Představuji si, co by nynější podobě říkali původní stavitelé budovy. Myslím, že by byli velmi spokojeni," komentoval přesun fakulty její tajemník Vojtěch Moštěk.

Akce "kulový blesk" na FF
Do prostor uvolněných po Fakultě sociálních studií se z areálu Arna Nováka, kde sídlí Filozofická fakulta, nastěhovaly tři filologické obory - katedra anglistiky a amerikanistiky, ústav románských jazyků a literatur a ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. Působiště zde našel rovněž ústav hudební vědy, ústav pro studium divadla a interaktivních médií, ústav evropské etnologie a ústav religionistiky. Dříve, než se však pracoviště mohla stěhovat, muselo být i zde provedeno několik úprav. Prostory po studijním oddělení byly uzpůsobeny potřebám muzikologie, kompletní rekonstrukcí prošel i suterén budovy. Některé větší místnosti byly příčkami rozděleny na menší, jinde naopak opačným postupem vznikly větší posluchárny. Divadelní věda získala novou učebnu pro interaktivní média a divadelní sál. Vedoucí ústavu prof. Július Gajdoš však přesto doufá, že i nadále budou moci využívat multimediální učebnu v areálu na Arna Nováka: "Předpokládám, že o učebnu nepřijdeme. Je v ní divadelní technika, která by neměla zůstat nepoužívaná. Případně by se mohla časem přesunout k nám." Přebíhat mezi novými budovami a svým starým působištěm na Arna Nováka budou také studenti religionistiky. "Nové prostory jsou ve srovnání se starými jednoznačně lepší. Máme více místností a všechny jsou na jedné chodbě, což jsme předtím neměli," uvedl vedoucí ústavu religionistiky doc. Dušan Lužný.

K přesunům došlo také v samotném areálu Arne Nováka. Změna postihla i studijní oddělení FF, které zaujalo prostory po bohemistice ve zvýšeném přízemí budovy C. Knihovna Filozofické fakulty se rozšířila o jedno patro, které se uvolnilo po knihovně FSS. Zároveň se z podzemního prostoru knihovny přesunuly kanceláře personálu, čímž zde vznikl prostor pro depozitář, do něhož se vejde 100 tisíc svazků knih. Ruchu při stěhování bylo také využito k výměně oken na jižní straně budovy C a vybudování nového bezbariérového vchodu do této budovy. Bude to veliká změna k lepšímu. Všechny katedry - tedy nejen ty, které odcházejí do budov po FSS - by si při nastávající redislokaci měly poměrně výrazně polepšit. Přesto tento stav nepovažujeme za definitivní a budeme i nadále usilovat o to, aby Filozofická fakulta co nejdříve získala ještě budovu na Jaselské 13 (současný fyziologický ústav), kde by byly umístěny ústavy s vlastními sbírkami, např. dějiny umění a archeologie, které by se v této budově daly vhodným způsobem zpřístupnit," zhodnotil stěhování děkan Filozofické fakulty PhDr. Jan Pavlík.

Stěhování
Dana Pantůčková, sekretářka katedry environmentálních studií, zařizuje svoji novou pracovnu v budově na Joštově. Stěhování FSS začalo 18. července, budovy na Jaselské a Gorkého ulici i čtvrté patro knihovny v areálu Arna Nováka se podařilo vyklidit v rekordně krátké době, dokonce o několik dní dříve, než bylo plánováno.

Stěhování se dotklo i CZS
Budovu na Žerotínově náměstí opustilo Centrum zahraničních studií, jež bylo již v průběhu července přestěhováno na Lékařskou fakultu na Komenského náměstí. Centrum ročně vyřizuje zahraniční pobyty více než sedmi stovkám studentů a naopak přijímá přes tři stovky zahraničních studentů. Prostory na Žerotínově náměstí již kapacitně neodpovídaly tomuto náporu. Nové umístění s sebou nepřináší jen větší rozlohu, ale i adekvátní prostory pro komunikaci se studenty. Návštěvníci centra zde budou moci využívat stolky k vypisování potřebných dokumentů či nainstalované počítače k vyhledávání důležitých informací. Umístění v blízkosti Mezinárodního studentského klubu také usnadní vzájemnou spolupráci těchto dvou institucí. "Pozitivní je také fakt, že přestěhováním Centra zahraničních studií se učinil další významný krok k naplnění koncepce celouniverzitního centra pro studenty, které by nabízelo kromě již existující počítačové učebny a Mezinárodního studentského klubu i jiné služby studentům," uvedl ředitel Centra zahraničních studií Don Sparling.

Do kampusu se stěhují první pracoviště
Během léta také proběhlo stěhování Národního centra pro výzkum biomolekul, Laboratoře funkční genomiky a proteomiky Přírodovědecké fakulty a některých laboratoří Biologického ústavu Lékařské fakulty do budov Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií (ILBIT) v Bohunicích. "Stěhování proběhlo poměrně hladce, neboť jsme nemuseli stěhovat žádný nábytek, digestoře či lednice, do beden jsme ukládali jen laboratorní sklo, plast a menší přístroje. Větší zařízení převážela specializovaná firma," zhodnotil stěhování Augustin Svoboda, profesor Biologického ústavu. Přesun do Bohunic bude podle něj znamenat určité nepohodlí, zvláště kvůli velké vzdálenosti od centra, obavy má také z dopravy a počtu parkovacích míst. "Na druhé straně jsou nové budovy prvních pavilonů kampusu zcela určitě nevídaným komfortem a bude-li výstavba nové lékařské fakulty pokračovat ve stejném stylu, myslím, že nebude důvod k lítosti, že jsme opustili střed města," uvedl prof. Augustin Procházka.

Hlavní novinky