Přejít na hlavní obsah

Poprvé zasedl nově zvolený Akademický senát

anotace_senat.jpgPrvní dvě zasedání nového Akademického senátu Masarykovy univerzity se uskutečnila 20. února a 6. března. Na programu byla především volba vedení senátu, ale i schvalování novely statutu univerzity. Nejproblematičtějším se však nakonec ukázalo projednávání nového Studijního a zkušebního řádu MU.

Na prvním zasedání, které se s ohledem na probíhající zkouškové období odehrálo 20. února, se obsazovaly vedoucí pozice v senátu. Na post předsedy vybírali senátoři ze tří kandidátů, kterými byli prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. z Lékařské fakulty, doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc. z Fakulty informatiky, a JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. z Právnické fakulty. Jasným vítězem se ukázal být posledně jmenovaný. Křepelka byl zvolen hned v prvním kole nadpoloviční většinou hlasů všech volitelů.

Nový předseda Akademického senátu
Dvaatřicetiletý Křepelka, ač nejmladší z kandidátů, zaujal senátory především vítanými znalostmi z oblasti práva a dlouholetými zkušenostmi z akademických orgánů. „Jsem zvyklý na papírování a znám úskalí legislativního procesu,“ řekl Křepelka ve své řeči k senátorům. Pozornost vzbudilo i jeho programové prohlášení, v němž mimo jiné vyjádřil potřebu vylepšit image senátu v očích akademické veřejnosti a vyslovil pochopení pro význam korekcí ze strany Studentské komory. Křepelka v minulém volebním období působil jako předseda Legislativní komise AS MU a v současné době je i předsedou Akademického senátu Právnické fakulty. (Komentář dr. Křepelky k roli akademického senátu zde.)

Hned na svém druhém zasedání 6. března projednával nový Akademický senát velmi diskutovaný Studijní a stipendijní řád MU. K jeho podobě měla nejvíce připomínek Studentská komora senátu. Foto: Ondřej Ženka.
Hned na svém druhém zasedání 6. března projednával nový Akademický senát velmi diskutovaný Studijní a stipendijní řád MU. K jeho podobě měla nejvíce připomínek Studentská komora senátu. Foto: Ondřej Ženka.

Místopředsedou senátu a předsedou Zaměstnanecké komory se stal Miroslav Penka, který ve volbě na post předsedy skončil druhý. Studentská komora se pokoušela o volbu druhého místopředsedy senátu a svého předsedy v jedné osobě na samostatných schůzích. Při posledním pokusu se však ani ve třech kolech volby žádnému z kandidátů nepodařilo získat nadpoloviční většinu hlasů všech volitelů. Nejblíže ke zvolení měli Veronika Kudrová z PrF a Jan Holeček z FI.

Pružnější stipendijní řád
Druhé zasedání senátu 6. března se neslo v duchu schvalování klíčových dokumentů univerzity. Schválení se dočkala novela statutu Masarykovy univerzity, která kromě vypuštění místního upřesnění „v Brně“ z názvu univerzity přinese také praktické změny týkající se rozdělování peněz z některých fondů. Dokument se však dočkal připomínek ze strany studentského senátora za FSS Vojtěcha Straky, který v návrhu objevil řadu formálních nedostatků. Přesto byl dokument schválen většinou hlasů s příslibem, že zaznamenané chyby budou ve finální verzi opraveny. Druhým bodem zasedání bylo schvalování nového stipendijního řádu. Rektor Petr Fiala představoval senátorům nový řád jako pružnější dokument dávající rozhodující pravomoci správcům fondů. „Podstatou nové podoby řádu je především výrazné otevření možností financování. Peníze se tak ke studentům dostanou snadněji,“ upřesnil rektor.

Připomínky ke studijnímu řádu
Ke schválení nového Studijního a zkušebního řádu MU, o jehož podobě se již delší dobu vedou rozsáhlé debaty, zatím nedošlo. Tento dokument, jehož obsah ovlivňuje každodenní život na univerzitě, se totiž dočkal řady připomínek ze strany Studentské komory, například v souvislosti se zamýšleným omezením počtů druhých opravných termínů. „Některé návrhy Studentské komory jsou vylepšující, jiné jsou však velmi problematické,“ komentoval situaci rektor Fiala, který svolal i mimořádné Kolegium rektora, aby se těmito připomínkami zabývalo.

V době uzávěrky muni.cz však závěry kolegia, stejně jako výsledky dalšího zasedání senátu naplánovaného na 20. března, nebyly známy. Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na stránkách http://info.muni.cz

Hlavní novinky