Přejít na hlavní obsah

Centrum praktických studií jako spojnice mezi teorií a praxí

anotace_Centrum_Prakticky_Studii.jpgStudenti bakalářského programu oboru sociální práce a sociální politika na Fakultě sociálních studií musí absolvovat 416 hodin praxe. Až donedávna si ji zajišťovali sami u katedrou doporučených organizací, ovšem bez záruky, že je organizace na praxi přijmou. Od listopadu 2005 existuje při katedře sociální práce a politiky Centrum praktických studií, přes něž si mohou studenti bez problémů a za pomoci vyškolených instruktorů domluvit praxi u některého z deseti partnerů projektu. Dvouletý projekt centra je financován z grantu ve výši osm milionů korun, který katedra získala z Operačního programu rozvoje lidských zdrojů Evropského sociálního fondu. Část zázemí centru poskytuje Fakulta sociálních studií již od počátku projektu.

Další prostory, které budou sloužit ke školení instruktorů, jako zázemí pro studentské projekty i pro administrativní účely, má centrum v pronájmu na Anenské ulici od prvního března. Během následujících dvou let by se měl zvýšit počet partnerů projektu i aktivity Centra natolik, aby mohly pokračovat i poté, co budou peníze z Evropského sociálního fondu vyčerpány. Cílem centra je navíc časem kromě zprostředkování praxe studentům bakalářského programu rozšířit praxi na magisterský a doktorský stupeň. Proto již v současnosti jedná centrum s dalšími čtyřmi potenciálními partnery projektu. „Projekt centra považuji za velmi užitečný, protože slouží k tomu, aby studenti ze školy vyšli nejen teoreticky vzdělaní, ale i s praktickými dovednostmi,“ říká student programu Sociální politika a sociální práce Bc. Miroslav Suchanec.

Mgr. Karolina Krátká, vedoucí projektu Asistent do rodiny, předává asistentce Bc. Markétě Burešové dárek za aktivitu v projektu. Foto: Ida Kodrlová.
Mgr. Karolina Krátká, vedoucí projektu Asistent do rodiny, předává asistentce Bc. Markétě Burešové dárek za aktivitu v projektu. Foto: Ida Kodrlová.
Kromě zajišťování praxí však centrum poskytuje studentům magisterského programu prostor k vytvoření vlastních, tzv. aplikovaných projektů. Doposud tímto způsobem vznikl projekt Asistent do rodiny, jehož cílem je poskytnout asistenční služby rodinám s dětmi, kterým hrozí, že budou odebrány z péče rodičů. „Projekt považuji za důležitý zejména proto, že sociální asistence v nabídce sociálních služeb rodinám dosud v České republice chyběla,“ říká Bc. Markéta Burešová, studentka téhož programu, která je asistentem v rodině stejně jako Miroslav Suchanec již od počátku projektu. Úkolem asistenta je poskytnout rodině takovou sociální podporu, aby dítě mohlo v rodině zůstat.

Kromě studentů sociální práce a sociální politiky, kteří dostávají za asistenční služby kredity, se nyní centrum snaží pro tento projekt získat další dobrovolníky, kteří budou po proškolení také docházet do rodin a na závěr jim bude poskytnuto potvrzení o praxi. „V letošním semestru bychom chtěli zapojit do projektu deset až dvacet rodin,“ říká koordinátorka PR aktivit centra Bc. Martina Illeová. Asistenti jsou do rodin vybíráni koordinátorkou, která má přístup k jejich životopisům a zná jejich požadavky na typ rodiny, v níž by chtěli pracovat. Koordinátorka zároveň komunikuje s příslušnými úřady a sociálními pracovnicemi, které následně zprostředkují první kontakt dobrovolníka s rodinou. „Student se následně s rodinou domluví, v čem bude spočívat vzájemná spolupráce. Doprovází dítě na volnočasové aktivity, doučuje ho a poskytuje asistenci rodině při vyřizování různých záležitostí na úřadech,“ popisuje Illeová náplň práce asistenta. „V každé rodině má student jiné úkoly. Studenti, kteří do rodin docházejí, pravidelně konzultují s vedením projektu a supervizorem centra. Je však důležité, aby se rodina na výchově dítěte aktivně podílela,“ uzavírá Illeová a připomíná, že zájemci o tuto dobrovolnou činnost se mohou dozvědět více na stránkách centra www.socialnipracovnik.cz.

Hlavní novinky