Přejít na hlavní obsah

V kampusu začaly vyrůstat laboratoře Ceitecu

Ve dvou budovách o ploše 7000 m² vzniknou laboratoře, výukové prostory a pracovny. Dokončeny budou do roku 2014.

Větší ze dvou pavilonů Ceitecu v bohunickém kampusu bude mít půdorys ve tvaru elipsy se zastřešeným atriem. Foto: David Povolný.

Poklepáním základních kamenů začala koncem září stavba Ceitecu – Středoevropského technologického institutu, který by se měl stát jedním z nejlepších výzkumných center v Česku. Na projektu, jenž se bude na excelentní úrovni věnovat vědám o živé a neživé přírodě, se podílejí čtyři brněnské veřejné vysoké školy a dva výzkumné instituty v čele s Masarykovou univerzitou. Dohromady na něj získaly dotaci ve výši 5,24 miliard korun z evropských fondů.

„Uskutečnění projektu Ceitec je součástí dlouhé cesty, která vede brněnské univerzity z provinčnosti a izolace, kterou trpěly na konci 80. let a ze které se začaly dostávat v raných 90. letech, směrem k mezinárodní konkurenceschopnosti, respektu a prestiži. Jejím základem je jinde nevídaná jasná a společná vize, dlouhodobé cíle i souručenství s městskou a regionální politikou,“ uvedl při slavnostním zahájení stavby rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Poklepání základního kamene se zúčastnili zástupci Masarykovy univerzity a VUT a také představitelé města Brna a Jihomoravského kraje. Stavbu přijel slavnostně zahájit i ministr školství Petr Fiala, někdejší rektor MU (čtvrtý zleva). Foto: Ceitec.

Význam Ceitecu ocenil i ministr školství Petr Fiala, který ještě jako rektor MU stál u počátků projektu. „Středoevropský technologický institut je jedním z největších vědeckých infrastrukturních počinů v České republice a jeho význam zásadně přesahuje region. I proto, že byl v přípravné fázi velmi vysoce hodnocen, jsou s ním spojena velká očekávání. Výsledky, jichž bude dosahovat na mezinárodním poli, by měly pomoci také české ekonomice,“ uvedl Fiala.

Zázemí pro špičkový výzkum, příležitost pro vědce
Dvě nové budovy Ceitecu Masarykovy univerzity s plochou téměř 7 000 m2 pro laboratoře, výukové prostory a pracovny vyrostou do roku 2014 v severní části Univerzitního kampusu Bohunice. Větší z pavilonů bude mít půdorys ve tvaru elipsy se zastřešeným atriem. Místo v něm naleznou výzkumné programy: strukturní biologie, genomika a proteomika rostlinných systémů, molekulární medicína a výzkum mozku a lidské mysli. Výzkumníci v Ceitecu MU budou zkoumat například nádorové buňky, vyvíjet metody vyhledávání nejkvalitnějších spermií nebo hledat příčiny závislosti.

Součástí rozšířeného prvního podzemního podlaží se stane výzkumný skleník a růstové klimatické komory, tzv. fytotrony. V celém areálu bude umístěno sedm sdílených laboratoří s prvotřídními přístroji jako např. spektrometry nukleární magnetické rezonance, které slouží pro studium struktury látek na atomární úrovni, nebo elektronové mikroskopy. Ty umožní studovat buněčné struktury a další jevy na makromolekulární úrovni.

„V nejbližší době čeká Ceitec nástup špičkových zahraničních manažerů, tedy jak výkonného, tak i vědeckého ředitele. Navazujeme strategická partnerství s významnými pracovišti v zahraničí a snažíme se projekt navázat na aplikační a komerční sféru,“ informoval o aktuálním stavu Martin Bareš, prorektor pro rozvoj a pověřený výkonný ředitel Ceitecu.

Zázemí nových laboratoří zkvalitní také studium magisterských a zejména doktorských programů u vybraných oborů. Jejich studenti budou mít přístup k nejnovějším poznatkům a nejmodernějšímu vybavení a budou mít možnost zapojit se do práce špičkových vědeckých týmů už v době studia.

Další čtyři pavilony Ceitecu budou postaveny v areálu Vysokého učení technického v Brně Pod Palackého vrchem. V nich budou sídlit pracoviště výzkumných programů: pokročilé materiály a pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie včetně tří sdílených laboratoří.

Hlavní novinky