Přejít na hlavní obsah

Vláda schválila projekt ICRC

anotace_model3_ICRC.jpgNa tuto zprávu čekalo Brno i česká odborná veřejnost téměř tři čtvrtě roku. Vláda ČR na svém zasedání dne 8. března definitivně rozhodla o podpoře Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) a ukončila tak období nejistoty a dohadů o tom, zda a kde bude tento společný projekt brněnské Fakultní nemocnice u sv. Anny a prestižní americké kliniky Mayo realizován.

Česká vláda projekt předběžně projednala již v červenci minulého roku, na konečné „ano“ a závazný příslib finanční garance ve výši necelých dvou miliard korun si však autoři projektu museli počkat ještě dalších osm měsíců, během nichž byli nuceni čelit jak některým negativním reakcím na projekt, tak plánům na jeho přesun do Prahy. Mezi institucemi, které projektu ICRC opakovaně vyjádřily svou podporu, byla i Masarykova univerzita, jejíž rektor Petr Fiala v prosinci minulého roku vyzval ve společném prohlášení s rektory Vysokého učení technického a Veterinární a farmaceutické univerzity vládu ke schválení projektu.
„Rozhodnutí vlády o realizaci projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu vítám a jsem rád, že vytrvalé úsilí řady institucí a osobností, které podpořily tento projekt, skončilo úspěchem,“ komentoval rozhodnutí vlády rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala. „Nyní je důležité, aby byla tato možnost beze zbytku využita a aby byl tento významný projekt také včas a dobře reali-
zován,“ dodal rektor.

Výstavba bude zahájena na podzim

Vláda schválila ICRC jako strategický projekt ČR v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a vzdělanostní ekonomiky v plném rozsahu navrhovaného rozpočtu (1 996 miliónů korun, z toho 1 796 miliónů korun investičních prostředků), avšak současně uložila ministerstvům financí a zdravotnictví posoudit alternativní možnosti financování projektu z jiných zdrojů, než je státní rozpočet, například z fondů Evropské unie. „Doporučení je správné a dále zvyšuje kredibilitu projektu. Případné evropské zdroje by umožnily zmenšit závazky státu, “ domnívá se Tomáš Kára. Na financování by se rovněž měly podílet Fakultní nemocnice u svaté Anny, Jihomoravský kraj a město Brno, a to celkovou částkou přibližně 500 miliónů korun.

Image
Podle MUDr. Tomáše Káry bude brněnské ICRC historicky třetím mezinárodním výzkumným centrem na území Evropské unie  po Evropském centru pro jaderný výzkum (CERN, Švýcarsko) a Mezinárodním centru pro výzkum termojaderné fúze (ITER, Francie).

Fakultní nemocnice u sv. Anny každopádně ještě letos obdrží od státu na výstavbu ICRC prvních sto miliónů korun. Do léta – v návaznosti na nezbytné dopracování technické studie projektu – by měla být vypsána výběrová řízení na dodavatele stavby a dodavatele technologií pro ICRC a jeho detašované pracoviště, Kardiovaskulární animální výzkumné centrum VFU. „Kritéria obou řízení budou nastavena ještě přísněji, než požaduje Evropská unie,“ říká dr. Kára s tím, že na jejich průběh bude dohlížet nezávislá meziresortní vládní komise. Základní kámen stavby prvních dvou budov komplexu ICRC by tak mohl být podle Káry položen v říjnu tohoto roku.

Rozbíhají se první výzkumné projekty

Ještě předtím, pravděpodobně do konce května, by mělo být v sídle kliniky Mayo v Rochesteru podepsáno tzv. Memorandum of Understanding (dohoda o spolupráci) mezi vedením Mayo Foundation a Ministerstvem zdravotnictví ČR, které je vládou pověřeno řízením přípravné fáze projektu. Startují také jednání o složení Mezinárodní vědecké poradní rady (International Scientific Advisory Board), která bude hlavním odborným řídícím orgánem Centra, i realizačního týmu, tedy managementu ICRC. „Chtěli bychom, aby v obou týmech byli odborníci z celé České republiky, nejenom z Brna,“ dodává Tomáš Kára.

Díky vládnímu rozhodnutí o schválení projektu se také mohou již nyní naplno rozběhnout společné výzkumné projekty FN u sv. Anny, kliniky Mayo a dalších pracovišť, kterých je v současné době přichystáno šestnáct a které se týkají jednak vývoje nových diagnostických a léčebných metod, jednak vývoje nových technologií a softwaru. První takový projekt – výzkum příčin smrti u pacientů s poruchou srdečního rytmu – bude zahájen koncem dubna v Barceloně za účasti odborníků z USA, Kanady, Itálie, Španělska a České republiky.

Image
Mezinárodní centrum klinického výzkumu bude úzce spolupracovat s brněnskými univerzitami. Ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou bude realizován preklinický výzkum v rámci Kardiovaskulárního animálního výzkumného centra, zatímco nový kampus Masarykovy univerzity a jeho Integrované laboratoře biomedicínských technologií poskytnou vědeckou základnu orientovanou na základní výzkum.

Další aktivitou, která v souvislosti s vládním rozhodnutím dostala zelenou, jsou programy studentských a vědeckých pobytů na klinice Mayo. Jedná se jak o krátkodobé, několikaměsíční studijní pobyty, tak o dvouleté špičkové edukační programy pro perspektivní pracovníky ICRC Brno, zaměřené na komplexní trénink v oblasti přípravy a vedení projektů klinického výzkumu. Tyto programu jsou plně hrazeny z prostředků Mayo Foundation, včetně platu českých odborníků. Na dvouroční stáž tak již v lednu nastoupil Ing. Pavel Leinveber a 19. března jej na Mayo doplní další brněnský specialista – kardiolog MUDr. Marek Orban. „Díky existenci ICRC se nám otevřela možnost trvale umisťovat naše nejlepší pracovníky na Mayo Clinic, kam je jinak velmi obtížné proniknout, neboť konkurence v konkurzních řízeních je obrovská. Vybraní čeští odborníci tak už nebudou muset podstupovat zdlouhavé a náročné konkurzy a schvalovací procesy. Administrativa spojená se stážemi se rovněž ohromně zrychlí, “ uvádí Kára. Ve fázi přípravy je také vytvoření vědecky orientovaného, mezinárodního doktorského studijního programu, který bude ve spolupráci s klinikou Mayo zajišťovat Masarykova univerzita.

Hlavní novinky