Přejít na hlavní obsah

Shakespearovská konference na Filozofické fakultě

anotace_shakespeare.jpg
Na Filozofické fakultě MU proběhla ve dnech 8. až 11. února 2006 mezinárodní konference na téma Shakespeare and His Collaborators Over the Centuries (Shakespeare a jeho spolupracovníci v průběhu staletí), pořádaná týmem katedry anglistiky a amerikanistiky pod vedením dr. Pavla Drábka a dr. Kláry Kolinské. Konference byla zaměřena na oblast dosud málo teoreticky zkoumanou: otázku tvůrčí autorské spolupráce v kontextu renesanční kultury a s tím související záležitosti autorství, prolínání estetických vlivů v jednotlivých textech a obecněji potom na otázky geneze literárního díla, otázky autorství a vztahy autora a kontextu vzniku díla.

Nejvýraznějším úspěchem konference byla účast několika odborníků, kteří v shakespearovském bádání patří ke světové špičce, a zároveň generačně rozvrstvená společnost akademiků z celého světa (USA, Japonska, Velké Británie, Nizozemí, Švýcarska, Rumunska, Maďarska, Polska a v malém zastoupení i České republiky). Prvním čestným hostem konference byla profesorka Lois Potter z Delawarské univerzity, uznávaná znalkyně otázek autorství v mnohovrstevnatém prostředí britské renesanční literatury, která pro prestižní edici Arden Shakespeare připravila k vydání apokryf Dva vznešení příbuzní (The Two Noble Kinsmen) od Williama Shakespeara a Johna Fletchera. Druhou plenární přednášku přednesl nestor shakespearovských studií, profesor John Russell Brown z Middlesex University ve Velké Británii, který kromě více než půl století neustále aktivní akademické práce působil řadu let v londýnském National Theatre jako druhý režisér (dramaturg). Mezi dalšími účastníky byli jak uznávaní odborníci z Evropy i Spojených států, tak mladí akademici a doktorandi z řady evropských univerzit.

shakespeare.jpg
Semináře se konaly ve dvou dnech v několika tematických sekcích. Celkem bylo předneseno třicet převážně chronologicky řazených příspěvků o přímých Shakespearových spolupracovnících a těch, kteří se přímo či nepřímo podíleli na jeho tvorbě, dále o jeho pokračovatelích a upravovatelích v 17. a 18. století, kteří se přímo účastnili tvoření glorioly kolem jeho díla, až po novodobé shakespearovské inspirace. Jednotlivé semináře pokrývaly následující tematické okruhy: Shakespeare a jeho současníci, Shakespeare a jeho následovníci, Shakespeare v divadle 20. století, Shakespeare jako inspirace, Shakespeare a současná společnost. Vedle tradičních analýz Shakespearova díla přinesly některé příspěvky cenný historický materiál a nová zjištění. Mimoto celé jedno podtéma se zabývalo vlivem, který měl shakespearovský kult v historii jednotlivých zemí, a jeho významem při utváření novodobých národních kultur. Dotvářel se tak proměnlivý obraz pojmu Shakespeare – nejen Shakespeare jako historická osoba a literát, ale zejména jako ztotožnění ústředního díla evropské i světové kultury. Úhel pohledu konference nejen rozkládal romantické představy o geniálním tvůrci, ale především ukazoval význam jeho díla v historickém kontextu a v kontextu společenském, tedy jako v zásadě kolaborativní, sdílený jev, který čtyři sta let staré dílo nanovo přivádí k životu a dodává mu nové a zároveň i nadčasové významy.

Konference byla v našem prostředí ojedinělou událostí a věříme, že navázaná spolupráce s kolegy z regionu i ze světa bude pokračovat. Sborník příspěvků se připravuje pro nakladatelství Cambridge Scholars Press.

Klára Kolinská, Pavel Drábek,
odborní asistenti na katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU

Hlavní novinky