Přejít na hlavní obsah

Pracovní setkání přírodovědců na MU

anotace_PrF_konference.jpgStalo se již tradicí, že se každým rokem na začátku února v Brně na Masarykově univerzitě konají dvě pracovní setkání přírodovědců. V letošním roce se v Kongresovém centru v areálu ÚSKM Vinařská konalo jednodenní VI. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků (7. února) a dvoudenní, jubilejní X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů (8. a 9. února). Záštitu nad oběma akcemi převzal rektor Masarykovy univerzity prof. Petr Fiala a děkan Přírodovědecké fakulty MU doc. Milan Gelnar.

Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků (FCH a ELCH) se až do roku 2004 konalo jednou za dva roky, avšak z důvodů zvýšeného zájmu o tuto akci, především ze strany doktorandů, se organizátoři rozhodli toto setkání opakovat každoročně. Pořádajícími pracovišti byla katedra teoretické a fyzikální chemie vedená prof. Mojmírem Šobem a katedra biochemie vedená prof. Vladimírem Mikešem. Na druhé jmenované akci se finančně podílela Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii. Masarykova univerzita během zmíněných tří dnů přivítala více než 180 účastníků. Pozvání přijali vědečtí a akademičtí pracovníci, postgraduální a pregraduální studenti jak z českých a slovenských vysokých škol, tak z výzkumných ústavů.

Na pracovní setkání přírodovědců se sjelo 180 účastníků z České i Slovenské republiky, aby zde prezentovali výsledky svých výzkumů.
Na pracovní setkání přírodovědců se sjelo 180 účastníků z České i Slovenské republiky, aby zde prezentovali výsledky svých výzkumů.
Účastníci měli možnost v češtině, slovenštině a v angličtině informovat ostatní kolegy o směrech svých výzkumných projektů, diskutovat výsledky své vědecké práce, upevnit stávající kontakty, popřípadě navázat kontakty nové. Součástí obou pracovních setkání byla, ostatně jako každým rokem, Sekce mladých, v rámci které studenti přednesli svoje příspěvky v anglickém jazyce a měli možnost si o nejlepší práci s nejlepší prezentací zasoutěžit. Není pochyb, že řada studentů touto aktivitou přesvědčuje nás starší, že mladá generace je připravena a schopna řešit nové vědecké problémy a zasvěceně diskutovat na různá témata.

Nezbývá než poděkovat všem účastníkům za jejich zajímavé příspěvky i příjemnou atmosféru, která obě setkání provázela. Rádi bychom si touto cestou dovolili pozvat všechny zájemce do Brna na jejich další ročník, plánovaný na první únorový týden roku 2007. V případě pracovního setkání FCH a ELCH organizátoři uvažují též o dvoudenní akci.

Libuše Trnková,
docentka na katedře teoretické
a fyzikální chemie PřF

Hlavní novinky