Přejít na hlavní obsah

Studenti uvolní koleje sportovcům

V souvislosti s pořádáním Českých akademických her (1.–5. května) se MU zavázala, že poskytne ubytování pro zhruba dva tisíce sportovců, kteří se v různých dnech her zúčastní. Kvůli zajištění ubytovací kapacity by tak na konci posledního dubnového týdne na dobu více než sedmi dnů měli studenti ubytovaní v bloku A2 na kolejích Vinařská uvolnit necelých čtyři sta lůžek. Tento požadavek ze strany vedení Správy kolejí a menz zprvu vyvolal mezi studenty řadu negativních reakcí.

V současné době již vyjednávání mezi studenty bloku A2 a vedením Správy kolejí a menz skončilo ke spokojenosti obou stran. Přijetí kompromisního řešení však předcházela velmi napjatá situace. Tu odstartovala 15. března první schůze studentů s ředitelem SKM Zdeňkem Čížkem. Na jejím základě se objevily zvěsti o možném nuceném přestěhování v rámci kolejí s tím, že studenti, kteří by odmítli kolej uvolnit, by neměli nárok na žádné zvýhodnění či odškodnění. „Byl jsem si jistý, že se nás pan Čížek snaží zastrašit,“ řekl Kristián Seman, jeden ze zástupců studentů ubytovaných v bloku A2. Ředitel Čížek to však celé považuje za nedorozumění. „Možnost přestěhování v rámci jedné koleje je legální a ubytovací smlouva s tím počítá. Avšak jedná se o krajní řešení, které možná někteří pochopili jako násilné vystěhování,“ vysvětlil Čížek.

Nový obrat v jednání nastal 20. března, kdy SKM navrhlo studentům šest možností: 1. Neopustit lůžko. 2. Přestěhovat se v rámci kolejí Vinařská. 3. a 4. Přestěhovat se na jinou kolej a vrátit se/nevrátit se po skončení her. 5. Opustit kolej a vrátit se zpět po hrách. 6. Zcela ukončit ubytování na kolejích.

Všechny varianty kromě první a poslední počítají se snížením, nebo prominutím kolejného. „Je mi jasné, že situace je pro ubytované nepříjemná, ale vždy budu preferovat dohodu s našimi studenty,“ uvedl Čížek. Přestože mezi některými studenty ještě převládají negativní emoce, většina z těch, kteří se původně odmítali vystěhovat, si vybrala nějakou ze stěhovacích variant. „Od dvacátého března si na průběh jednání s SKM nemůžu stěžovat, takže chci věřit tomu, že šlo o nedorozumění,“ uvedl Seman.

Hlavní novinky