Přejít na hlavní obsah

Univerzita bude spolupracovat se středními školami

AnotaceRedutaV současnosti se na vysoké školy v Česku hlásí populačně slabší ročníky. I proto se Masarykova univerzita začíná stále více soustředit na hledání nových způsobů oslovování potenciálních zájemců o studium. To je také jedním z cílů nového programu spolupráce se středními školami nazvaného Partnerství ve vzdělávání, který byl finančně podpořen v rámci rozvojových programů MŠMT a oficiálně představen v pondělí 3. dubna v divadle Reduta.

Program shromáždění zahájil prorektor Mikuláš Bek v Mozartově slavnostním sále. Poté pronesla projev Petra Buzková, která spolu s hejtmanem Jihomoravského kraje Stanislavem Juránkem převzala nad projektem záštitu. Následovaly dvě prezentace – v první rektor MU Petr Fiala objasnil přítomným ředitelům středních škol profil a zájmy MU, v druhé pak prorektor Mikuláš Bek představil samotný projekt Partnerství ve vzdělávání.

Projekt Partnerství ve vzdělávání má umožnit cílenou práci se studenty středních škol ještě před okamžikem jejich rozhodování o volbě vysoké školy. „Síť partnerských škol by svou strukturou měla odrážet naše strategické zájmy při získávání studentů z celé České republiky, tedy i z oblastí, z nichž je příliv studentů ve srovnání s Jižní Moravou a Moravskoslezským krajem relativně nižší,“ řekl ve svém projevu prorektor pro strategii a vnější vztahy MU Mikuláš Bek. Spolupráce v rámci sítě partnerských škol bude zakotvena ve smlouvě, jejíž návrh předloží univerzita do konce dubna tak, aby spolupráce v rámci projektu mohla začít již od 1. září tohoto roku.

Slavnostní zahájení programu Partnerství ve vzdělávání bylo zpestřeno krátkým hudebním programem, během něhož Jiří Stivín (flétna) a Kateřina Englichová (harfa) v doprovodu Českých komorních sólistů zahráli skladby W. A. Mozarta, G. F. Händela a A. Vivaldiho. Foto: Aleš Ležatka.
Slavnostní zahájení programu Partnerství ve vzdělávání bylo zpestřeno krátkým hudebním programem, během něhož Jiří Stivín (flétna) a Kateřina Englichová (harfa) v doprovodu Českých komorních sólistů zahráli skladby W. A. Mozarta, G. F. Händela a A. Vivaldiho. Foto: Aleš Ležatka.


Vznikne tak prostor pro diskusi a prosazování společných zájmů Masarykovy univerzity a středních škol, společnou péči o nadané studenty a poradenství při volbě studia, čímž bude podporován úspěšný přechod studentů do terciárního vzdělávání. Univerzita chce spolupracovat se středními školami také v oblasti sledování kvality vzdělávání, v oblasti zavádění transparentních procedur přijímání ke studiu a v oblasti celoživotního vzdělávání pedagogů.

Partnerské školy budou dostávat zpravodaj, který by měl vzniknout jakožto součást informačního servisu spolu s webovými stránkami o projektu. Plánovány jsou také výroční konference sítě partnerských škol. Mezi další aktivity, které by MU mohla středním školám nabídnout, zmínil prorektor Bek dny otevřených dveří pro výchovné poradce a pro studenty maturitních ročníků, workshopy k problematice testů studijních předpokladů, přednášky odborníků z MU pro studenty partnerských škol, kurzy dalšího vzdělávání pedagogů či letní školy pro studenty partnerských škol. Mimo dalších společných propagačních a marketingových aktivit hodlá MU umožnit školám také přístup k výsledkům analýzy úspěšnosti studentů středních škol v testu studijních předpokladů na MU a v dalším průběhu studia.

Na slavnostní zahájení projektu přijeli ředitelé středních škol z různých koutů republiky. „Pro nás je to zajímavá nabídka, protože mnoho našich absolventů směřuje na Masarykovu univerzitu. Já sám jsem jejím absolventem, můj vztah k ní je velice vřelý a rád se vracím na místo činu,“ říká Pavel Kolísko, ředitel Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli. „Spolupráce se nebojíme a rádi se zapojíme. Slibujeme si od ní nejenom možnosti dalšího rozvoje našich studentů, ale také umožnění srovnání úrovně našich studentů s jinými na základě zpětné vazby z testování,“ dodal Kolísko.

Hlavní novinky