Přejít na hlavní obsah

MU chce v Brně jen jednu univerzitní nemocnici

Shodla se na tom s představiteli brněnských fakultních nemocnic, jejichž sloučením by univerzitní nemocnice vznikla.

Zřízení pouze jedné univerzitní nemocnice v Brně, která by vznikla sloučením stávajících dvou fakultních nemocnic, je optimálním řešením pro zajištění specializované zdravotnické péče a výuku lékařů a zdravotníků.

Shodlo se na tom vedení Masarykovy univerzity s představiteli Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u sv. Anny. Se vznikem univerzitních nemocnic počítá návrh zákona, který předložilo ministerstvo zdravotnictví a který by měl začít platit od 1. ledna 2015. Ke sloučení dvou brněnských nemocnic by pak mohlo dojít už se začátkem roku 2014.

„V Brně máme jednu lékařskou fakultu. Pro další rozvoj spolupráce v oblasti výzkumu i organizaci výuky bude mnohem lepší, když budeme mít pouze jednu univerzitní nemocnici,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

„Prvním krokem ke vzniku univerzitní nemocnice bude sloučení Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie zvláštním zákonem,“ řekl ředitel FN Brno Roman Kraus současně pověřený řízením i druhé brněnské fakultní nemocnice.

Na úroveň poskytované péče by sloučení nemocnic nemělo mít podle Krause negativní dopad, naopak dojde k optimalizaci. Pacienti to tedy mohou například pocítit v tom, že budou za určitým typem specializované péče jezdit jinam, než byli zvyklí.

Hlavním posláním univerzitní nemocnice bude poskytování léčebné péče tak, aby bylo možné zajistit i praktickou výuku studentů lékařských a nelékařských zdravotnických oborů a realizovat vědu a výzkum.

Více se dočtete v dubnové čísle měsíčníku muni.cz, které vychází 15. dubna.

Hlavní novinky