Přejít na hlavní obsah

Výstava představuje propagátora přírodovědného filmu Calábka

Vystudoval a učil na přírodovědecké a pedagogické fakultě a zařadil se k průkopníkům vědecké kinematografie.

V době, kdy je na přírodu snad nejhezčí pohled v roce, startuje v brněnské Moravské galerii výstava o muži, který velkou část svého života strávil jejím zaznamenáváním. Od pátku 26. dubna je možné navštívit výstavu věnovanou Janu Calábkovi

Calábek vystudoval a posléze učil na Přírodovědecké a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a patřil k průkopníkům vědecké kinematografie. V letech 1929-1988 natočil na 55 naučných snímků. Expozice nese název Věda, film a umění k potěše včel básníků a botaniků.

Vědec, botanik, pedagog, filmař, experimentátor. Calábka lze charakterizovat všemi těmito slovy, byť po světě získal nejvíc věhlasu jako tvůrce přírodovědných snímků. Řadí se mezi ně například film Starý smrk vypravuje, Pohyby rostlin, Jak rostliny rostou nebo Rostlina a tíže zemská, přičemž nejen za ně dostal brněnský pedagog řadu ocenění doma i v zahraničí.

„Právě letos uplyne deset let od chvíle, kdy bylo jeho jméno zapsáno na seznam světových kulturních výročí UNESCO,“ podotkla Pavlína Vogelová, kurátorka výstavy, která vznikla jako výstup badatelského projektu zabývajícího se počátky vědecké a školní kinematografie, s níž je jméno Calábek neodmyslitelně spojeno.

Výstava se podle slov její hlavní autorky zaměřuje na pohyblivý obraz. „Přibližuje přirozenost vztahu vědce k zobrazovacím technikám filmového záznamu. Tematicky se opírá o obraz přírody a mnohovrstevnatost Calábkových odborných botanických studií zabývajících se rostlinnou fyziologií,“ sdělila Vogelová s tím, že konkrétně jde o morfologii květu, květenství, rozmnožování rostlin, růstovou korelaci a pohyby rostlin z perspektivy obrazového zpřístupnění filmovým médiem.

„V uměleckém kontextu se pohybujeme v rovině abstrakce, detailu, obrazového experimentu s tvary, barvami, živou i neživou hmotou, časem a pohybem,“ doplnila Vogelová pozvání na výstavu, která v Moravské galerii potrvá až do 28. července.

Hlavní novinky