Přejít na hlavní obsah

Výstava Creative Help ukazuje, jak může výtvarné umění pomáhat

Studenti speciální výtvarné výchovy vedli dílny s klienty domova pro seniory nebo dětmi uprchlíků.

Výtvarné práce sociálně znevýhodněných prezentuje výstava s názvem Creative Help v Domě pánů z Kunštátu v Brně. Práce vznikly ve výtvarných dílnách, které vedli studenti oboru speciální výtvarná výchova pedagogické fakulty v rámci své pedagogické praxe. Výstava, kterou pořádá katedra výtvarné výchovy, je vyvrcholením tříletého projektu. Veřejnosti bude přístupná od úterý 1. do neděle 27. října.

Výtvarně zaměřené dílny, které vedli studenti, napomohly obohacení i rozvoji osobního života klientů zapojených institucí. „Studenti se formou tvůrčích dílen učili komunikovat s klienty, a zvyšovali tak svoji odbornost a kompetence směrem k uplatnění v oblasti práce se sociálně znevýhodněnými skupinami,“ sdělil Petr Kamenický, iniciátor a hlavní řešitel projektu.

Pozoruhodná výtvarná díla lze vnímat jako stopu či záznam toho, co se v kurzech odehrálo. V Domě pánů z Kunštátu jsou například vystaveny velkoformátové tisky z tvorby pana Jaroslava Vaška (Domov pro seniory Podpěrova), série výšivek pana Josefa Schuberta (Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb), kresby a výtvarné aktivity dětí z uprchlických táborů, výtvarné realizace romských dětí i digitální animace, které vznikly v Diagnostickém ústavu pro mládež. Atmosféru tvůrčích dílen dokumentují soubory barevných fotografií.

Studenti katedry výtvarné výchovy se snažili při realizaci dílen nalézt inspiraci v současném umění i ve své vlastní tvorbě. Jejich kreativita, schopnost empatie a komunikační dovednosti jsou základem pro rozvoj nového studijního programu Speciální výtvarná výchova a dalších sociálních projektů katedry výtvarné výchovy. Brněnská katedra je jediná v České republice, která má na obor Speciální výtvarná výchova akreditaci.

Hlavní novinky