Přejít na hlavní obsah

MU připravuje konferenci EUA

AnotaceAsociaceEvropskychUniverzitMasarykova univerzita bude společně s ostatními brněnskými univerzitami ve dnech 19.-21. října 2006 hostit konferenci Asociace evropských univerzit (EUA). Konference, jejímž tématem je role univerzit v rozvoji regionů, se uskuteční v České republice poprvé.

Konference EUA se zpravidla konají dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Brněnské jednání se zaměří na funkci a význam univerzit v kontextu regionálního rozvoje a inovací, na přínos univerzit ke zvyšování konkurenceschopnosti regionů; diskutována však bude také problematika spolupráce s místní a regionální veřejnou správou. „Univerzity fungují jako hlavní zdroj kvalifikované pracovní síly, vnímáme je proto jako klíčové aktéry vytváření evropské informační společnosti,“ říká tisková mluvčí EUA, Elizabeth Tapperová.

„Úzká spolupráce rektorů brněnských vysokých škol s městem Brnem a Jihomoravským krajem poskytuje dobrý příklad kooperace univerzit s ostatními regionálními aktéry. To ostatně byl jeden z hlavních důvodů, proč pořádáme konferenci právě zde,“ dodává Tapperová.

Minulá konference EUA se na přelomu března a dubna 2006 konala v německém Hamburgu. Foto: Universität Hamburg.
Minulá konference EUA se na přelomu března a dubna 2006 konala v německém Hamburgu. Foto: Universität Hamburg.
V Brně se nachází šest univerzit, na kterých studuje přes šedesát tisíc studentů, vzniklo zde několik specializovaných institucí, mimo jiné Technologický park či Jihomoravské inovační centrum. „Brno se tak stalo hnací silou rozvoje regionu a vhodným příkladem pro téma regionálního rozvoje,“ shrnuje Blanka Křížová z rektorátu Masarykovy univerzity, která má přípravu kongresu na starosti.

Evropská asociace univerzit své konference jen zřídka pořádá ve střední či východní Evropě, dosud se konaly pouze v Polsku a v Rumunsku. V České republice se podobná akce uskuteční poprvé. „Získat právo pořádat konferenci EUA je velmi prestižní záležitost. Přítomnost několika stovek rektorů a dalších aktérů vysokoškolské politiky z celé Evropy je určitě jedinečnou příležitostí představit Masarykovu univerzitu a podpořit naši snahu stát se jedním z evropských výzkumných a vzdělávacích center. Je to zároveň příležitost ukázat Brno a Jihomoravský kraj jako region zaměřený na výzkum a inovace a poukázat na významnou úlohu, kterou v tomto rozvoji hrají vysoké školy v čele s Masarykovou univerzitou,“ vysvětluje rektor MU Petr Fiala.

Pro potřeby konference jsou zajištěny prostory Nové radnice, organizátoři očekávají asi tři sta delegátů. „Masarykova univerzita je na pořádání této akce rozhodně připravena. Máme dostatek vhodných konferenčních a ubytovacích prostor, technického zázemí, ale také profesionálů, kteří mají s pořádáním podobných akcí zkušenosti,“ dodává Fiala. Největším problémem zůstává podle rektora špatná dopravní dostupnost Brna. Pro většinu hostů je potřeba zajistit dopravu z vídeňského nebo pražského letiště.

V současné době se upřesňuje program konference. „Počítáme s dvaceti až třiceti řečníky,“ podotýká Blanka Křížová. Potřebné finance získají organizátoři z účastnických poplatků, které se budou pohybovat kolem čtyř set euro, ze sponzorských darů a vlastních peněz univerzit, města a kraje. Celou akci zakončí slavnostní večer na zámku ve Slavkově.

EUA vznikla roku 2001 sloučením Konfederace rektorských konferencí ze zemí Evropské unie a Asociace evropských univerzit, dnes sdružuje více než sedm set padesát členů ze čtyřiceti pěti zemí. Cílem asociace je reprezentovat a chránit zájmy evropských vysokých škol, participovat na utváření evropské univerzitní politiky a podporovat evropskou vědu a výzkum. Masarykova univerzita se do aktivit EUA (a jejích předchůdců) zapojuje od roku 1993 a podílela se například na vytvoření Konvence o evropských institucích vyššího vzdělávání. „Nicméně zájmů je mnoho a vliv MU ani celé České republiky v EUA nelze přeceňovat. Společný postup českých univerzit může přinášet výsledky. Příkladem je právě možnost pořádat konferenci EUA,“ uzavírá rektor MU Petr Fiala.

Hlavní novinky