Přejít na hlavní obsah

FI se podílí na tvorbě programového systému pro celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání (CŽV) je zákaznicky orientovanou službou vysoké školy a bývá obvykle sestaveno na míru požadavkům klientů a jejich časových možností. Soudobé možnosti elektronické podpory výuky dovolují absolvovat vzdělávání i těm skupinám účastníků, pro které by prezenční výuka byla z důvodu časového vytížení či geografické vzdálenosti nedostupná (manažeři, ženy na mateřské dovolené, jedinci se specifickými potřebami). Rozšiřovat možnosti elektronické podpory výuky, a to cíleně pro celoživotní vzdělávání, si také klade za cíl evropský projekt Versatile Vocational and Educational Training Vehicle (V3), na kterém spolupracují také odborníci z Fakulty informatiky MU.

Projekt je financován vzdělávacím programem Leonardo Evropské komise a na jeho řešení se podílí mezinárodní konsorcium tvořené partnery z Belgie, Francie, Německa, Lucemburska a Švédska. Českou republiku zastupuje tým z FI MU pod vedením proděkana pro celoživotní vzdělávání Tomáše Pitnera, dalšími členy týmu jsou v současnosti Jaroslav Ráček, Eva Matějková, Tomáš Gregar a Zdeněk Kotolan.

Výstupem projektu bude volně šířený programový systém umožňující na běžných počítačích zaznamenávat, uchovávat a následně zpřístupňovat ve formě digitálních videozáznamů se zvukem podklady pro řízené samostudium v rámci CŽV. Na rozdíl od existujících řešení se plánovaný systém liší především cenou – je dostupný zdarma – a snadnou vazbou na různorodé systémy řízení výuky. Lze jej tedy využít v rámci Informačního systému MU, ale i ve zcela jiných systémech, které řídí elektronickou podporu výuky a které jsou využívány na ostatních školách.

Vyvíjený produkt je podle moderních zásad softwarového inženýrství průběžně testován za aktivní účasti budoucích uživatelů (učitelů a účastníků CŽV) a postupně ověřován v poloprovozu. Právě ověřování a zhodnocení vytvořeného díla je hlavním úkolem brněnského týmu, který k tomu má široké – i mezinárodní – zázemí. Díky vazbě na další projekty (například z Evropského sociálního fondu či FRVŠ) a spolupráci s dalšími vysokými školami v širším středoevropském regionu se zde výrazně projevuje pozitivní synergický efekt, který je u evropských projektů očekávaný a vítaný.

Tomáš Pitner,
proděkan pro CŽV FI

Hlavní novinky