Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita má nové internetové stránky

webshot_resize_resize.jpgOficiální webové stránky Masarykovy univerzity www.muni.cz vstupují do svého desátého akademického roku se zcela novým designem, rozšířeným obsahem a přepracovaným systémem navigace. Jedním z důvodů obměny byla integrace s novým jednotným vizuálním stylem univerzity. Vedení univerzity doufá, že nový vizuální styl postupně přijmou i jednotlivé fakulty a další součásti MU.

Prvním impulsem pro vytvoření nové celouniverzitní webové prezentace byla potřeba promítnout nový vizuální styl univerzity na její internetové stránky. Z dalších úvah vyplynulo, že by bylo vhodné zrevidovat obsah a strukturu původní verze a ve větší míře využít moderních technologií a postupů. Z pracovníků rektorátu a Ústavu výpočetní techniky byla ve spolupráci s ateliérem vizuálního a produktového designu ExactDesign vytvořena pracovní skupina pověřená přepracováním dosavadních webových stránek. Vlastní přípravě předcházela rozsáhlá analýza, která porovnávala internetovou prezentaci MU s desítkami českých i zahraničních stránek univerzit. „Cílem bylo identifikovat a přenést do nové verze všechny přednosti verze minulé – například levý navigační pruh, umožňující horizontálně procházet informacemi určitého typu přes jednotlivé fakulty a pracoviště, a doplnit je novými vlastnostmi, jako například předvýběrem odkazů pro různé cílové skupiny návštěvníků stránek,“ upřesnila Jana Kohoutková, zástupkyně ředitele ÚVT pro informační systémy.

Struktura, navigace, obsah
Web je rozdělen do šesti základních kategorií: tvoří je informace o historii, současnosti, výzkumu, vývoji a rozvoji, studiu, zahraniční spolupráci a informačních zdrojích. Tyto kategorie jsou přístupné na všech podstránkách univerzity v horním navigačním pruhu a jsou k dispozici pro všechny fakulty a pracoviště MU. Titulní strana navíc odkazuje i na předvybrané odkazy pro různé skupiny návštěvníků, konkrétně uchazeče o studium, studenty, média, zaměstnance, absolventy a veřejnost. Uživatel se tak rychleji dostane k informacím, které jsou pro něj určeny. Dostupnost informací podstatným způsobem zlepšuje i vyhledávání v tématech a v osobách, které je nyní přístupné v horní části všech stránek. Současně se zlepšila i kvalita a rozsah informací, které návštěvník na stránkách univerzity najde. Web byl obohacen o množství textů, které u předchozí verze chyběly. Nově také byli určeni garanti jednotlivých kategorií, kteří budou zodpovídat za aktuálnost zveřejňovaných informací. Přehlednost a přístupnost nové prezentace významným způsobem zlepšuje i nový grafický styl a intuitivní ovládací prvky.

Od 18. září je veřejnosti přístupná nová internetová prezentace Masarykovy univerzity. Mezi hlavní novinky patří zlepšená navigace, zpřehlednění informační struktury a použití nového jednotného vizuálního stylu univerzity.
Od 18. září je veřejnosti přístupná nová internetová prezentace Masarykovy univerzity. Mezi hlavní novinky patří zlepšená navigace, zpřehlednění informační struktury a použití nového jednotného vizuálního stylu univerzity.

Nový vizuální styl MU
Společně s přepracovanou internetovou prezentací je do praxe uváděn i nový vizuální styl univerzity, ve kterém jsou již od loňského roku tištěny oficiální materiály a tiskopisy univerzity a podle nějž je navržena i hlavička měsíčníku muni.cz. „Nový vizuálnístyl Masarykovy univerzity slučuje dynamiku současnosti s vážností univerzity a prezentuje ji jako moderní instituci s tradicí,“ uvedl autor nové tváře univerzity Pavel Jílek z ateliéru vizuálního a produktového designu ExactDesign.

Vizuální styl počítá i s jednotlivými fakultami MU. Každá má vlastní podklad, logotyp a barvu, čímž je odlišena od všech ostatních, zároveň se však hlásí k mateřské univerzitě. „V současnosti je možné spatřit prvky jednotného vizuálního stylu na propagačních materiálech Přírodovědecké fakulty a Fakulty sociálních studií. Věříme, že se do budoucna podaří rozšířit vizuální styl i na další součásti Masarykovy univerzity,“ dodala Markéta Tikalová, vedoucí odboru vnějších vztahů a marketingu RMU.

Hlavní novinky