Přejít na hlavní obsah

V říjnu se v Brně setkají na dvě stovky rektorů

upravena_EUA2_resize_resize.jpgVe spolupráci s pěti dalšími brněnskými univerzitami se Masarykova univerzita podílí na organizaci konference Asociace evropských univerzit (EUA), která se bude konat v Brně ve dnech 19.–21. října 2006. Setkání EUA se zpravidla konají dvakrát ročně, na jaře a na podzim; v České republice se uskuteční poprvé (muni.cz 05/2006).

„Brněnská konference se zaměří na funkci a význam univerzit v kontextu regionálního rozvoje a inovací, na přínos univerzit ke zvyšování konkurenceschopnosti regionů,“ uvádí prorektor pro strategii a vnější vztahy MU Mikuláš Bek. Tématem diskusí více než dvou set padesáti delegátů evropských vysokých škol bude také problematika spolupráce s místní a regionální veřejnou správou.

K výběru Brna pomohla podle mluvčí EUA Elizabeth Tapper právě úzká spolupráce šesti brněnských vysokých škol s městem Brnem a Jihomoravským krajem. „Brno se stalo hnací silou rozvoje regionu a vhodným příkladem pro téma regionálního rozvoje,“ doplňuje Blanka Křížová z Rektorátu MU, která má přípravu kongresu na starosti.

Jednou ze zástupkyň EUA, která si přijela prohlédnout prostory na Nové radnici, vyhrazené pro konferenci, byla programová manažerka dr. Lidia Borrell-Damián (vlevo). Foto: Petr Preclík.
Jednou ze zástupkyň EUA, která si přijela prohlédnout prostory na Nové radnici, vyhrazené pro konferenci, byla programová manažerka dr. Lidia Borrell-Damián (vlevo). Foto: Petr Preclík.
„V současné době finišují technické přípravy kongresu, upřesňuje se konferenční program a k tisku se připravuje informační brožura,“ přibližuje poslední úkoly organizačního týmu Křížová. Konference se bude konat na Nové radnici, kterou si zástupci EUA několikrát přijeli prohlédnout. Páteční program zakončí slavnostní večeře na zámku ve Slavkově u Brna.

Na konferenci vystoupí dvacet až třicet mluvčích, osloveni byli i čeští prezentátoři. EUA v současné době jedná s JUDr. Vladimírem Gašparem, ředitelem Jihomoravské regionální rozvojové agentury, a Michalem Klimešem, výkonným ředitelem Silicon Graphics Brno, který bude na konferenci zastupovat průmyslový sektor.

V pátek 20. října se uskuteční setkání zástupců univerzitní sítě Utrecht Network, která je známá pořádáním letních škol či výměnnými pobyty v USA a Austrálii. Stejný den se sejdou také členové Compostela Group, která své jméno odvozuje od španělského poutního místa Santiaga de Compostela a jejíž členské univerzity se snaží o zvýšení mobility a komunikace mezi jednotlivými zeměmi evropského kontinentu.

Získat právo pořádat konferenci EUA je velmi prestižní záležitost. „Přítomnost několika stovek rektorů a jiných akademických pracovníků z celé Evropy je určitě jedinečnou příležitostí představit MU a Brno,“ vysvětluje rektor MU Petr Fiala.

EUA vznikla roku 2001 sloučením Konfederace rektorských konferencí ze zemí EU a Asociace evropských univerzit a dnes sdružuje více než sedm set padesát členů ze čtyřiceti pěti zemí. Cílem asociace je reprezentovat a chránit zájmy evropských vysokých škol, podílet se na utváření evropské univerzitní politiky a podporovat evropskou vědu a výzkum. Masarykova univerzita se podílí na aktivitách EUA (a jejích předchůdců) od roku 1993.

Hlavní novinky