Přejít na hlavní obsah

Profesor Gruska zvolen mezi elitní evropské vědce

upravena_gruska1_resize_resize.jpgNovým členem prestižní Academia Europaea (AE) byl v dubnu zvolen prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. AE sdružuje nejvýznamnější evropské vědce humanitních oborů, literatury a přírodních věd. Mezi jejími členy je třicet osm držitelů Nobelovy ceny, z nichž mnozí se stali členy dříve, než cenu obdrželi. Profesor Gruska, který působí na Fakultě informatiky a je mezinárodně uznávaným odborníkem v oborech kryptografie a kvantové počítání, je teprve druhým pracovníkem Masarykovy univerzity, kterému se této významné pocty dostalo.

Můžete stručně vysvětlit, co je Academia Europaea?

Myšlenka vytvořit tuto akademii vznikla v roce 1985 v Paříži na setkání evropských ministerstev vědy. Založena byla v roce 1988. Jejím smyslem je vytvořit prostor, ve kterém by se čelní představitelé vědy mohli vyjadřovat k důležitým otázkám rozvoje vědy. V současnosti má AE asi dva tisíce sto členů ze všech oblastí vědy, techniky, medicíny, umění, literatury a tak dále. Členství v AE je individuální a schvaluje se trojstupňově. Je to velmi výběrová instituce.

Jak úspěšná je v AE Česká republika?
Členství v AE se neuděluje na základě principu „tolik a tolik z té které země“. Děje se tak výlučně na základě pracovních výsledků, a tak čísla o počtu vědců z různých zemí podávají jistou výpověď o úrovni tamější vědy – i když ji samozřejmě nelze brát doslova. V současnosti je v AE dvacet tři členů z České republiky, z Polska třicet sedm, ze Slovenska dva, z Rakouska třicet dva, z Ruska šedesát šest, sto třicet sedm ze Švýcarska, ale třeba z Velké Británie tři sta čtyřicet osm.

Členem prestižní Academia Europaea (AE) byl v dubnu zvolen prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. Gruska působí na Fakultě informatiky a je uznávaným odborníku v oborech kryptografie a kvantového počítání. Za výsledky své práce odbržel řadu cen včetně
Členem prestižní Academia Europaea (AE) byl v dubnu zvolen prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. Gruska působí na Fakultě informatiky a je uznávaným odborníku v oborech kryptografie a kvantového počítání. Za výsledky své práce odbržel řadu cen včetně


Doposud byla v AE informatika vedena společně s matematikou. Jak je to teď?
Teď došlo k osamostatnění, což přirozeně odpovídá vývoji a růstu důležitosti informatiky. Není proto příliš překvapující, že z letošních devadesáti nových členů AE je dvacet tři informatiků.

Česká informatika má v AE velmi dobré zastoupení. Čím to je?
Česká věda má asi 1% zastoupení v AE, česká informatika však přibližně 6 % v informatice. Souvisí to s tím, že česká informatika má už od roku 1973 velmi úzké kontakty se světovou špičkou a významně přispěla k rozvoji informatiky vůbec. Máme ve světě respekt.

Jaký vývoj v AE očekáváte?
Očekávám, že bude hrát důležitou roli v evropské vědě. V této souvislosti si pak rád připomínám rozhovor s Donaldem Knuthem, asi nejslavnějším informatikem a mimochodem i čestným doktorem MU. V roce 1989 u příležitosti Světového počítačového kongresu v San Francisku na můj doraz, jestli bychom neměli učinit nějaké speciální kroky na podporu informatiky, odpověděl: „Není třeba – za padesát let bude mít aspoň polovina členů Americké akademie věd perfektní vzdělání v informatice a bude plně chápat její důležitost.“

Josef Prokeš

Hlavní novinky