Přejít na hlavní obsah

Latináři se sešli v Letní škole klasických studií

XIV. ročník Letní školy klasických studií hostila v prvních červencových dnech Filozofická fakulta MU. Setkání českých a slovenských latinářů (a nejen jich) organizuje každoročně Kabinet pro klasická studia Filozofického ústavu AV ČR a Asociace učitelů klasických jazyků, které si letos přizvaly ke spolupráci Ústav klasických studií FF MU. Podtitul letošního setkání zněl Klášterní vzdělanost a její význam pro evropskou a českou kulturu.

Program byl, jak je zvykem, rozdělen na tři dny trvající cykly dopoledního čtení a odpoledních přednášek a čtvrtý den byl vyhrazen pro exkurzi. Vedení čtecích seminářů a přednášek bylo svěřeno nejen renomovaným odborníkům, ale i mladým začínajícím badatelům. Stejně tak se v posluchačských lavicích sešli lidé různého věku a povolání – asi největší část účastníků však tvořily středoškolské kantorky latiny.

Témata čtení a přednášek obsáhla nejen dlouhý úsek dějin, ale také rozličné aspekty klášterního života a kultury. Účastníci si tak mohli vyslechnout na jedné straně výklad o počátcích monastických hnutí v pozdní antice, na straně druhé jim byl představen zpěvník z rajhradského kláštera datovaný do poloviny 18. století. Dozvěděli se o kalendáři a martyrologiu učené řeholnice Herrad z Landsberga, žijící ve 12. století, o dramatizované podobě velikonočních slavností ve středověku či o různých interpretacích biblické Písně písní. Celý program akce si lze prohlédnout na internetových stránkách ÚKS pod odkazem Letní škola.

Akci uzavřela půldenní exkurze do nejstaršího a v současnosti jediného moravského benediktinského kláštera v Rajhradě u Brna. Účastníci letní školy a také ti, kdo ji letos proti své vůli propásli, se mohou ještě těšit na sborník, který vyjde buď v elektronické, nebo i tištěné podobě.

Za rok se akce bude konat v Praze a pracovní verze jejího podtitulu zní Antika jako politikum – Od raného středověku po současnost. Popřejme příštímu ročníku už teď, ať je minimálně stejně úspěšný a těší se takové návštěvnosti jako ten uplynulý – počet letošních účastníků totiž překročil stovku.

Markéta Kulhánková,
studentka FF

Hlavní novinky