Přejít na hlavní obsah

Univerzita rozdělila studentům peníze na vědecké práce

Celkem třicet studentských projektů za téměř dva miliony korun bude realizováno v právě započatém akademickém roce na základě Programu rektora na podporu tvůrčí činnosti studentů, který byl vyhlášen letos v březnu. Soutěžilo se v kategoriích zaměřených na diplomové, resp. disertační práce, a v kategoriích určených k podpoře výzkumné činnosti studentů bez nutné vazby na závěrečnou práci.

Když rektor Petr Fiala zdůrazňoval v rozhovoru uveřejněném v lednovém čísle muni.cz význam zapojení studentů do činnosti výzkumných týmů na fakultách a předkládal svou představu o jeho podpoře z tzv. rektorské rezervy prostřednictvím malé grantové agentury, možná ani neočekával, že tím u studentů vyvolá hned napoprvé tak velký zájem. Koncem dubna, k poslednímu dni soutěžní lhůty, bylo zaregistrováno celkem sedmdesát pět návrhů s celkovým finančním nárokem přes šest milionů korun.

Poté nastal maratón zvaný vstupní oponentní řízení. Studenti dostali několik dní na odstranění formálních nedostatků návrhů. Pak do hry vstoupilo pětačtyřicet oponentů, z nichž bylo dvacet šest externích. Oponenti z Masarykovy univerzity, ostatních vysokých škol či pracovišť Akademie věd České republiky byli vybíráni podle odborného zaměření tak, aby mohli pro možnost lepšího srovnání oponovat i několik projektů. Poslední den hodnotící lhůty, na samém konci května, zasedly komise složené z proděkanů fakult, aby vyhodnotily oponentské posudky, sestavily pořadí projektů a vypracovaly návrh na plné či snížené financování nejlepších z nich. Rektor Fiala se vzápětí s návrhem komisí a jeho zdůvodněním podrobně seznámil a beze změny jej akceptoval. Práce komisí byla velmi obtížná, ale přinesla uspokojení. Oponenti totiž označili většinu návrhů jako velice kvalitních a přisoudili jim dobré bodové hodnocení, které doplnili pochvalným komentářem.

Problematika třiceti vybraných projektů z oblasti takřka všech širších vědních disciplín je velmi různorodá – od tématu Život v horách – rakouské salašnictví z antropologické perspektivy, slibujícího vedle výzkumu i romantické zážitky, až po téměř záhadně znějící názvy Nestátní původci pronásledování nebo Homotopická algebra.

Studenty, kteří svou dotaci obdrží výhradně formou stipendia, tedy řešitele kategorie diplomových a disertačních prací, čeká na přelomu kalendářního roku průběžné oponentní řízení, v němž oponenti a komise rozhodnou, zda má financování pokračovat. Všechny projekty pak budou ukončeny v červnu závěrečnou oponenturou. V té době již ovšem bude rozhodnuto o vítězích druhého ročníku Programu rektora.

Nezbývá tedy než popřát prvním úspěšným navrhovatelům Programu rektora dobré odborné nápady a vytrvalost při řešení jejich projektů a ostatním studentům odvahu do dalšího kola soutěže. Lze také doufat, že řešitelé přispějí svými zkušenostmi s administrativou projektů k odstranění některých nedostatků ve formálních pravidlech programu.

Jana Musilová,
prorektorka pro vědu a výzkum

Hlavní novinky